Tuân thủ thông điệp 5T: "Tuân thủ nghiêm 5K - Thực phẩm đủ tại nhà - Thầy, thuốc đến tại gia - Test Covid tất cả - Tiêm chủng tại phường, xã"        

NPTPMB khởi công Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn

Ngày 31/8/2021, Ban Quản lý dự án truyền tải điện đã tiến hành khởi công dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn”. Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn” được chuyển giao đơn vị quản lý dự án từ các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) sang cho Ban...

NPTPMB đóng điện AT1 dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Sơn Hà

Vào lúc 23 giờ 54 phút ngày 30/5/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án nâng công suất (NCS) lắp máy biến áp (MBA) 220kV-250MVA (AT1) vượt tiến độ 7 tháng so...

NPTPMB với công tác chuyển đổi số

Chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Những cuộc thảo luận cấp chiến lược về công tác chuyển đổi số được EVN và EVNNPT tổ chức một cách thường xuyên và đang đi đến một khung mô hình chuyển đổi số phù hợp nhất. Kịp...

NPTPMB khởi công Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn

Ngày 31/8/2021, Ban Quản lý dự án truyền tải điện đã tiến hành khởi công dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn”. Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn” được chuyển giao đơn vị quản lý dự án từ các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) sang cho Ban...

NPTPMB đóng điện AT1 dự án Nâng công suất Trạm biến áp 220kV Sơn Hà

Vào lúc 23 giờ 54 phút ngày 30/5/2021 tại Trạm biến áp (TBA) 220kV Sơn Hà (huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi), Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án nâng công suất (NCS) lắp máy biến áp (MBA) 220kV-250MVA (AT1) vượt tiến độ 7 tháng so...