Tin hoạt động

Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ-PCCN năm 2021

Thứ ba, 13/7/2021 | 14:14 GMT+7
Hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ-PCCN năm 2021, NPTPMB đã triển khai đồng bộ nhiều chương trình, hành động cụ thể về ATVSLĐ-PCCN.

NPTPMB đã kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội xung kích PCCC-CNCH của đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ theo quy định, huấn luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, do tình hình Covid-19 diễn ra phức tạp nên công tác đào tạo dự kiến thực hiện trong tháng 7/2021.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2021, đặc biệt quan tâm phòng, chống dịch COVID-19.

Thường xuyên tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông, ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ trong NPTPMB.

Đã tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong đơn vị.

NPTPMB thực hiện công tác kiểm tra tại trụ sở của NPTPMB và các công trường đang thi công về ATVSLĐ-PCCN đảm bảo an toàn.

Đã rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại trụ sở NPTPMB và các Ban Điều hành dự án; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ như thang máy tại trụ sở của NPTPMB.

Thực hiện việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy định pháp luật hiện hành.

Tổ chức phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại NPTPMB và các ban ĐHDA.

Phối hợp Công đoàn tổ chức tọa đàm, đối thoại, hội thảo, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ tại NPTPMB với hình thức phù hợp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid. Đặc biệt quan tâm Chủ đề “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.

Qua việc tổ chức các chương trình, hành động cụ thể về ATVSLĐ-PCCN nêu trên, NPTPMB hướng tới mục tiêu hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ-PCCN năm 2021, đồng thời góp phần nâng cao ý thức và trách nhiệm của CBCNV của NPTPMB trong công tác ATVSLĐ-PCCN.

P.TH

Tin đã đưa