Tin hoạt động

Ban Quản lý dự án truyền tải điện thực hiện họp không giấy tờ trong các cuộc họp

Thứ năm, 29/4/2021 | 14:43 GMT+7
Triển khai Chuyển đổi số trong Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB), trong lĩnh vực quản trị nội bộ NPTPMB đã ứng dụng linh hoạt giữa họp trực tuyến, họp không giấy tờ. Lần đầu tiên, khi chuẩn bị cuộc họp với Tổng công ty, NPTPMB đã mạnh dạn thực hiện họp không giấy tờ, và được Tổng công ty nhiệt tình ủng hộ.

Chiều ngày 23/4/2021, tại trụ sở Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB), Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) - Ông Phạm Lê Phú đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD 9 tháng cuối năm 2021 của NPTPMB.

Toàn cảnh cuộc họp

Tham dự cuộc họp có Ông Nguyễn Ngọc Tân – Thành viên HĐTV EVNNPT, Ông Vũ Trần Nguyễn – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và đại diện lãnh đạo các Ban của EVNNPT: KH, KT, TCNS, ĐT, QLĐT, QLXD, TCKT. Về phía NPTPMB có Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB, các Phó Giám đốc cùng với Trưởng các phòng chức năng, Phó Giám đốc các Ban điều hành dự án.

Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng (ĐTXD) 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD 9 tháng cuối năm 2021 của NPTPMB

Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được thành lập tại Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của HĐTV EVNNPT, thay mặt EVNNPT quản lý các dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT. Về cơ cấu tổ chức của NPTPMB được chia làm 06 phòng chức năng và 04 ban điều hành dự án (ĐHDA) 1, 2, 3, 4. Trụ sở các ban ĐHDA được đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và thành phố Hồ Chí Minh. 
Ngay sau khi thành lập một số dự án được chuyển giao ngay từ các đơn vị QLDA sang để NPTPMB tiếp nhận quản lý, không phải chờ dự án mới giao theo kế hoạch. Nhờ sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, giúp đỡ hỗ trợ của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các ban và các đơn vị bạn và đặc biệt cá nhân đồng chí PTGĐ Phạm Lê Phú (nay là TGĐ) kiêm nhiệm chức trách Giám đốc Ban, đồng thời nhờ có sự cố gắng, nỗ lực hết sức mình của cán bộ công nhân viên Ban Quản lý dự án truyền tải điện nên trong năm 2020 NPTPMB đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do EVNNPT giao.
Nguồn nhân lực, cán bộ, nhân viên NPTPMB có trình độ không đồng đều, một số người chưa từng làm về công tác quản lý dự án. Cơ sở vật chất của NPTPMB còn rất nhiều khó khăn.NPTPMB đang trong tình trạng thiếu chi phí hoạt động. Quá trình thực hiện các dự án còn nhiều khó khăn vướng mắc về quy trình, thủ tục, chế độ chính sách của Nhà nước và địa phương (về quy hoạch điện, về kế hoạch sử dụng đất) ảnh hưởng lớn đến tiến độ đầu tư xây dựng (ĐTXD) các công trình, nhất là các công trình trọng điểm, công trình đồng bộ nguồn. Công tác thỏa thuận địa điểm trạm, tuyến đường dây với các địa phương (Hà Nội, các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Bình Dương, Long An, …) cực kỳ phức tạp, quá nhiều thủ tục, tốn rất nhiều thời gian. Đặc biệt khu vực TP Hà Nội, Bình Dương, Long An chưa có Quy hoạch đất năng lượng nên tất cả các dự án trên địa bàn đều gặp vướng mắc.
Mặc dù mới được thành lập với những thuận lợi khó khăn nêu trên, nhưng với sự chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, sự cố gắng chịu khó vượt mọi khó khăn và đoàn kết của CBCNV, đến nay NPTPMB đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu được giao: Phê duyệt FS được 22 dự án, TKBVTC-DT được 08 dự án, khởi công được 05 dự án. Công tác ổn định tổ chức trong NPTPMB cơ bản hoàn thiện.
Theo kế hoạch NPTPMB được giao 87 dự án trong đó có 07 dự án Lưới điện 500kV, 61 dự án Lưới điện 220kV, 05 dự án lưới điện 110 kV cùng với 14 dự án công trình khác và 02 dự án dừng. Đến nay, NPTPMB đã khởi công được 05 dự án trong năm 2021 và sẽ khởi công tiếp 21 dự án, đóng điện 10 dự án trong 87 dự án được EVNNPT giao.
NPTPMB sẽ thực hiện các biện pháp nhằm triển khai sớm công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ trình thẩm định phê duyệt BCNCKT, BCKTKT, TKKT, TKBVTC. Nâng cao chất lượng công tác tư vấn. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán để chuẩn xác ngay từ đầu. Nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn xét thầu, tăng cường công tác quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị. 
Tuân thủ các quy định về tiêu chuẩn thiết bị trong công tác thẩm định, phê duyệt DAĐT, TKKT/TKBVTC để có thể luân chuyển, điều động thiết bị giữa các dự án. 
Thực hiện các giải pháp tăng cường tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu, tuân thủ chặt chẽ yêu cầu công khai, minh bạch trong đấu thầu, tiếp tục thực hiện triệt để hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng. 
Xây dựng và triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập tổng tiến độ, GPMB, giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu. Tập trung nâng cao chất lượng công tác giám sát thi công, nghiệm thu, mua sắm VTTB. Chủ động bám sát các bộ, ban, ngành và các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong công tác chuẩn bị ĐTXD, bồi thường GPMB các dự án. Tăng cường công tác giám sát, nghiệm thu, kiểm tra chất lượng VTTB theo hợp đồng, trên công trường đảm bảo chất lượng đúng theo hợp đồng trước khi đưa vào sử dụng. Kiểm tra, đôn đốc đơn vị TVGS thường xuyên giám sát thi công tại hiện trường, tăng cường cán bộ kỹ thuật có mặt tại công trường để phối hợp đơn vị TVGS, các nhà thầu và tư vấn thiết kế xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận hành.

Các Phó Giám đốc báo cáo tình hình triển khai dự án các khu vực miền Bắc,Trung, Nam của NPTPMB quản lý.

Sau khi nghe báo cáo của Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB và các Phó Giám đốc phụ trách các miền Bắc, Trung, Nam; các ý kiến của lãnh đạo các Ban EVNNPT, rà soát kiểm điểm từng hạng mục và các vướng mắc của từng dự án, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú kết luận: Qua công tác rà soát tình hình thực hiện kế hoạch ĐTXD 3 tháng đầu năm 2021 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch ĐTXD 9 tháng cuối năm 2021của NPTPMB, Tổng công ty đánh giá cao nỗ lực thực hiện của NPTPMB trong quý 1/2021. Tổng công ty đề nghị NPTPMB tiếp tục phát huy, phấn đấu hoàn thành kế hoạch khởi công, đóng điện và các chỉ tiêu theo kế hoạch năm 2021.
Giao NPTPMB tập trung triển khai thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2021 đã được Tổng công ty giao tại Quyết định số 36/QĐ-HĐTV ngày 5/3/2021.
Về chủ đề năm 2021: Quán triệt tới từng CBCNV và quyết tâm thực hiện tốt chủ đề năm là: “Chuyển đổi số trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia”. NPTPMB nghiên cứu đề án “Áp dụng mô hình thông tin xây dựng công trình (BIM) trong hoạt động ĐTXD và QLVH lưới truyền tải điện 220kV, 500kV cho các dự án lưới truyền tải điện 220kV, 500kV” của CPMB để sử dụng sau này. Tăng cường triển khai, cập nhập dữ liệu, sử dụng các phần mềm dùng chung như phần mềm quản lý đầu tư xây dựng, HMRS… Chủ động nghiên cứu các giải pháp giám sát thi công từ xa trong giai đoạn thi công.
Về chiến lược phát triển: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trong chiến lược phát triển của Tổng công ty và các nhiệm vụ trong đề án nâng cao năng lực các Ban QLDA.
Về các dự án khởi công năm 2021: NPTPMB tập trung điều hành, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án, phối hợp với Cục điện lực và năng lượng tái tạo đẩy nhanh tiến độ thẩm tra các dự án. 
Về đào tạo: Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực, trình độ của CBCNV và đào tạo cấp các chứng chỉ hành nghề theo quy định như: chứng chỉ đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công…   
Về tối ưu hóa chi phí: Quyết liệt thực hiện các giải pháp tối ưu hóa chi phí. Chủ động phối hợp với các đơn vị trong Tổng công ty, các ban chức năng, đơn vị tư vấn để đưa các VTTB tồn kho sau đầu tư vào sử dụng và tiếp tục giảm VTTB tồn kho sau đầu tư.
Về công tác mua sắm: Tăng cường chất lượng công tác mua sắm, đảm bảo đồng bộ tiến độ các gói thầu VTTB với tiến độ BTGPMB, thi công của dự án. 
Về giải quyết các tồn tại, lâm quản của các dự án: hủ động phối hợp các đơn vị, các Ban chức năng quyết liệt giải quyết các tồn tại, lâm quản của các dự án đảm bảo công tác quyết toán của các dự án theo kế hoạch.
Về công tác quyết toán các dự án: Đẩy sớm thực hiện quyết toán các dự án ngay sau khi đóng điện theo quy định.
Về nâng cao chất lượng thực hiện dự án: Tăng cường chất lượng công tác tư vấn thiết kế, thẩm định dự án, tư vấn giám sát, giám sát thi công, nghiệm thu, quản lý hợp đồng… trong công tác đầu tư xây dựng. Lưu ý chủ động phối hợp các PTCs, đơn vị điều độ đảm bảo an toàn trong quá trình thi công và an toàn về VTTB.

Tổng Giám đốc EVNNPT - Ông Phạm Lê Phú

phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với NPTPMB

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú, các ý kiến góp ý của các Phó Tổng Giám đốc EVNNPT và lãnh đạo các Ban EVNNPT, Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc NPTPMB thay mặt CBCNV NPTPMB cam kết Lãnh đạo NPTPMB sẽ cùng toàn thể CBCNV đoàn kết thống nhất; nâng cao tinh thần trách nhiệm; chủ động sáng tạo, tập trung toàn lực, toàn tâm và toàn ý quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch 2021 được EVNNPT giao./.

Thanh Bình - P. TH