Chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                            Chào mừng kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Ban Quản lý dự án truyền tải điện (01/06/2020 - 01/06/2023) và 15 năm ngày thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (01/07/2008 - 01/07/2023)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

EVNNPT đào tạo kỹ năng cho cán bộ Đoàn Thanh niên chủ chốt năm 2022

EVNNPT đào tạo kỹ năng cho cán bộ Đoàn Thanh niên chủ chốt năm 2022

Trong 02 ngày 27 - 28/7/2022 tại Lâm Đồng, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Khóa đào tạo kỹ năng giao tiếp ứng xử theo văn hóa EVNNPT cho 48 cán bộ Đoàn Thanh niên chủ chốt các cấp. Công ty Truyền tải điện 3 được giao đăng cai tổ chức Khóa đào tạo.