Lịch sử phát triển

Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của Chủ tịch HĐTV EVNNPT.

Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt: BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA.

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài: THE POWER TRANSMISSION PROJECTS MANAGEMENT BOARD - BRANCH OF THE NATIONAL POWER TRANSMISSION CORPORATION.

Tên chi nhánh viết tắt: NPTPMB.

Ban Quản lý dự án truyền tải điện là đơn vị hạch toán phụ thuộc EVNNPT, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại các ngân hàng, Kho bạc Nhà nước, hoạt động theo phân cấp, ủy quyền của EVNNPT.

Trụ sở chính: Tầng 10, Tòa nhà VTC, Số 23 Lạc trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.668.50505

E – Mail: vanthu.nptpmb@npt.com.vn

Trụ sở các chi nhánh:

Ban Điều hành 1: Thành phố Hà Nội.

Ban Điều hành 2: Thành phố Đà Nẵng.

Ban Điều hành 3: Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ban Điều hành 4: Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

NPTPMB có chức năng, nhiệm vụ:

EVNNPT thực hiện đầu tư xây dựng với số lượng dự án, khối lượng và giá trị ngày càng lớn, các công trình trọng điểm, cấp bách yêu cầu đưa vào vận hành kịp thời, mặt khác theo quy định các dự án từ 15 tỷ trở lên phải được thực hiện bởi các ban quản lý dự án chuyên nghiệp, do vậy việc ra đời NPTPMB là nhu cầu tất yếu, nằm trong tiến trình tái cơ cấu EVNNPT.

NPTPMB được thành lập nhằm nâng cao năng lực quản lý dự án, phục vụ các mục tiêu chiến lược của EVNNPT, hoạt động theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Tổng Công ty. Với chức năng, nhiệm vụ thay mặt EVNNPT quản lý các dự án do Tổng Công ty làm chủ đầu tư, bao gồm các dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất, nâng khả năng tải lưới truyền tải điện và các dự án đầu tư xây dựng khác khi được EVNNPT giao nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng năng suất lao động của EVNNPT và các dự án đầu tư xây dựng khác theo phân cấp, giao nhiệm vụ của EVNNPT.

Ngay sau khi NPTPMB được thành lập và đi vào hoạt động, EVNNPT đã lập kế hoạch cho NPTPMB, cụ thể: NPTPMB được EVNNPT giao quản lý 80 dự án, trong đó có 12 dự án   mới và 68 dự án chuyển từ các Ban QLDA các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam sang. Đối với 10 dự án mới, NPTPMB đã triển khai công tác tổ chức lập đề cương, dự toán tư vấn để lựa chọn nhà thầu tư vấn và triển khai các thủ tục tiếp theo. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, NPTPMB đã thể hiện rõ sự quyết tâm bằng sự vào cuộc nhanh chóng, phấn đấu đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch EVNNPT giao ngay trong năm 2020. Cụ thể, đối với chủ đề năm 2020 của EVNNPT là: “Tập trung hoàn thành toàn diện các công trình chuyển giao thuộc kế hoạch 05 năm 2016 – 2020”. Trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch ĐTXD năm 2020 được giao. Tập trung thực hiện các giải pháp về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng và tiếp tục xây dựng các nội dung kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021 - 2025 để tổ chức thực hiện.

Năm 2020, NPTPMB khởi công dự án Lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Thanh Nghị vào Quý IV. Ngoài ra, NPTPMB phấn đấu khởi công ngoài kế hoạch 03 dự án Nâng công suất TBA 220 kV Huế từ (125+250) MVA lên 2x250 MVA; nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà; giải pháp hạn chế điện áp cao tại TBA 220kV Lào Cai. NPTPMB trình EVNNPT phê duyệt dự toán 51/51 dự án.  NPTPMB phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch ĐTXD được EVNNPT giao hàng năm, bao gồm các chỉ tiêu như: Thực hiện vốn đầu tư 9.618.875 tỷ đồng; khởi công 80 công trình; đóng điện 80 công trình trong các năm từ năm 2021 đến năm 2024. Cụ thể năm 2020 khởi công 4 dự án; năm 2021 khởi công 34 dự án, đóng điện 9 dự án; năm 2022 khởi công 15 dự án, đóng điện 28 dự án; năm 2023 khởi công 17 dự án, đóng điện 27 dự án; năm 2024 khởi công 10 dự án, đóng điện 6 dự án.

Lịch sử phát triển:

Ngày 21/4/2020: Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) được EVNNPT thành lập theo Quyết định số 88/QĐ-EVNNPT ngày 21/4/2020 của Chủ tịch HĐTV EVNNPT.

Ban giám đốc NPTPMB

a. Giám đốc:

Phạm Lê Phú (Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm Giám đốc NPTPMB)

b. Các Phó Giám đốc:

- Trần Thế Hùng.

- Lý Ngọc Khánh.

c. Kế toán trưởng:

- Nguyễn Quang Anh.

Ngày 1/6/2020: NPTPMB chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Ngày 01/9/2020: EVNNPT công bố quyết định bổ nhiệm đ/c Trần Thế Hùng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB từ ngày 01/09/2021.

Ngày 17/11/2020 Đảng bộ NPTPMB chính thức ra mắt và đi vào hoạt động

Đảng bộ NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 10 - QĐ/ĐU ngày 04/09/2020 của Đảng ủy EVNNPT. Đảng bộ NPTPMB có 6 chi bộ với 37 Đảng viên (có 1 đảng viên dự bị), một số đơn vị có số lượng đảng viên ít không tổ chức chi bộ riêng mà phải ghép. BCH Đảng bộ NPTPMB có 06 đồng chí, đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy. Ngay sau khi có quyết định thành lập, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức hội nghị BCH phiên họp thứ nhất, quyết nghị Nghị quyết BCH Đảng bộ NPTPMB, xây dựng chương trình hành động nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chỉ đạo của Đảng ủy EVNNPT.

Ngày 17/11/2020 Công đoàn NPTPMB chính thức ra mắt và đi vào hoạt động

Công đoàn NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 323/QĐ-CĐEVNNPT ngày 10/8/2020 của BCH Công đoàn EVNNPT. Hiện nay Công đoàn NPTPMB có 10 tổ công đoàn trực thuộc với 56 đoàn viên, trong đó có 4 đoàn viên nữ. Ban Chấp hành có 7 đồng chí do ông Phạm Chí Sỹ - Trưởng phòng kế hoạch làm Chủ tịch. Sau khi được thành lập, BCH Công đoàn đã tiến hành các thủ tục để hoàn thiện tổ chức, bổ nhiệm các tổ trưởng công đoàn trực thuộc; soạn thảo và ban hành các quy chế, quy định như: phân công nhiệm vụ trong BCH; chương trình hoạt động; quy chế làm việc; quy chế phối hợp giữa chuyên môn và Công đoàn NPTPMB.

Ngày 17/11/2020 Chi đoàn cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NPTPMB chính thức ra mắt và đi vào hoạt động

Chi đoàn cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NPTPMB được thành lập theo Quyết định số 78-QĐ/ĐTNEVNNPT ngày 04/9/2020 của Đoàn Thanh niên EVNNPT. Chi đoàn có với 9 đoàn viên (trong đó có 1 đoàn viên nữ), BCH Đoàn NPTPMB có 3 đồng chí, đồng chí Vũ Thanh Bình - Bí thư Chi đoàn. Chi đoàn đã thông qua chương trình hoạt động của BCH, nhiệm vụ gắn hoạt động của đoàn với các phong trào thi đua, lao động sản xuất của NPTPMB. Theo đó, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh NPTPMB sẽ tổ chức các hoạt động, phong trào của Đoàn, tiên phong, xung kích trong các phong trào thi đua của NPTPMB, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với các các Chi đoàn bạn; giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét và cử đi tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng.

Ngày 04/11/2020 NPTPMB khởi công công trình đầu tiên tại Trạm biến áp 220 kV Thanh Nghị (thôn Nham Kênh, xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam). Dự án nâng công suất lắp máy biến áp 220kV-250MVA thứ 2 (AT2) tại TBA 220 kV Thanh Nghị.

Ngày 29/1/2021: EVNNPT công bố quyết định bổ nhiệm đ/c Võ Lương Nhân – Phó Trưởng ban Kỹ thuật EVNNPT giữ chức vụ Phó Giám đốc NPTPMB từ ngày 01/02/2021.

Ngày 01/02/2021: EVNNPT công bố quyết định bổ nhiệm đ/c Nguyễn Quang Anh – Trưởng phòng Vật tư – Thiết bị NPTPMB giữ chức vụ Phó Giám đốc NPTPMB từ ngày 01/02/2021.

Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của NPTPMB:

a. Giám đốc:

- Từ ngày 1/6/2020 đến 30/8/2020: Phạm Lê Phú (Phó TGĐ EVNNPT kiêm nhiệm);

- Từ ngày 01/9/2020 đến nay: Trần Thế Hùng.

b. Các Phó Giám đốc:

- Lý Ngọc Khánh.

- Võ Lương Nhân.

- Nguyễn Quang Anh.

c. Kế toán trưởng:

- Nguyễn Quang Anh.

d. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

- Phòng Tổng hợp:

Trưởng phòng: Lê Hồng Khoái

Phó phòng: Vũ Hồng Trường; Đào Trường Giang

- Phòng Kế hoạch:

Trưởng phòng: Phạm Chí Sỹ

Phó phòng: Kiều Như Lục; Nguyễn Thị Phương

- Phòng Kỹ thuật - An toàn:

Trưởng phòng: Thái Minh Thắng

Phó phòng: Lê Thành Đô; Đoàn Văn Đạo

- Phòng Tài chính và Kế toán:

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Anh

Phó phòng: Nguyễn Thị Hoa Hồng

- Phòng Bồi thường và Giải phóng mặt bằng:

Phó phòng phụ trách: Đỗ Quang Dũng

- Phòng Vật tư - Thiết bị:

Phó phòng phụ trách: Phạm Tiến Chinh

Phó phòng: Thái Hoàng Lương

e. Các ban điều hành dự án:

- Ban Điều hành dự án 1:

Phó Giám đốc: Bùi Ngọc Khuê

- Ban Điều hành dự án 2:

Phó Giám đốc: Nguyễn Kế Nghiêm

- Ban Điều hành dự án 3:

Phó Giám đốc: Nguyễn Đắc Anh

- Ban Điều hành dự án 4:

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án truyền tải điện

Công tác kế hoạch

1. NPTPMB xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn và kế hoạch điều chỉnh theo quy chế, quy định của EVN, EVNNPT trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ được giao và nguồn lực thực tế của đơn vị, trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Báo cáo đánh giá, giám sát DAĐT theo quy định.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng

NPTPMB thực hiện các nhiệm vụ sau đây theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước, EVN và EVNNPT về quản lý đầu tư xây dựng:

1. Thực hiện các thủ tục về giao nhận đất, xin cấp giấy phép xây dựng (nếu có), tổ chức thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.

2. Tổ chức lập và trình hồ sơ thiết kế, hồ sơ môi trường, tái định cư các giai đoạn, dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để EVNNPT tổ chức thẩm định, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

3. Tổ chức lập và trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lựa chọn nhà thầu theo đúng phân cấp, quy chế của EVN, EVNNPT và quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu.

4. Đàm phán, ký kết, thực hiện, tổ chức, quản lý hợp đồng theo đúng quy định của EVN, EVNNPT và pháp luật, đảm bảo tiến độ, hiệu quả dự án.

5. Quản lý vật tư thiết bị mua sắm để đưa vào công trình đầu tư xây dựng được giao theo quy định hiện hành.

6. Thực hiện nhiệm vụ giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực.

7. Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán theo hợp đồng ký kết.

8. Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng; Quản lý vật tư, thiết bị trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

9. Nghiệm thu, bàn giao công trình.

10. Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng.

11. Tổ chức bồi huấn, sát hạch, cấp thẻ, chứng nhận an toàn vệ sinh lao  động, an toàn điện cho cán bộ công nhân viên của NPTPMB.

12. Tổ chức điều tra các vụ tai nạn lao động, các sự cố công trình theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT; đề xuất các biện pháp xử lý, khắc phục.

13. Những nhiệm vụ và quyền hạn khác do EVNNPT phân cấp, ủy quyền.

Công tác tài chính - kế toán

1. Được EVNNPT cấp vốn và các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ.

2. Tổ chức thực hiện chế độ kế toán tài chính theo quy định của Nhà nước, EVN và của EVNNPT.

3. Tiếp nhận và quản lý sử dụng nguồn vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện thanh quyết toán các công trình đầu tư xây dựng hoàn thành đúng quy định.

5. Tổ chức ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng đúng quy định của pháp luật, EVN, EVNNPT.

6. Thực hiện nghĩa vụ thu, nộp các khoản phát sinh tại NPTPMB theo đúng chế độ quy định.

7. Thực hiện thu xếp vốn đầu tư xây dựng cho các dự án theo nhiệm vụ EVNNPT giao.

Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo và lao động

1. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của NPTPMB, trình EVNNPT phê duyệt.

2. Quyết định thành lập, giải thể, sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của NPTPMB sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của EVNNPT.

3. Xây dựng kế hoạch sử dụng lao động hàng năm trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

4. Trình EVNNPT quyết định các nội dung quản lý cán bộ theo Quy định hiện hành về công tác cán bộ trong EVNNPT và các quy định khác có liên quan.

5. Quyết định các nội dung quản lý cán bộ đối với các chức danh thuộc NPTPMB quản lý theo quy định hiện hành về công tác cán bộ trong EVNNPT và các quy định khác có liên quan.

6. Quyết định tuyển dụng, ký và chấm dứt hợp đồng lao động, mức lương, khen thưởng, kỷ luật (trừ các chức danh cán bộ là người lao động thuộc diện EVNNPT quản lý theo quy định về công tác cán bộ của EVNNPT), thôi việc, nghỉ hưu; các quyền và nghĩa vụ khác đối với người lao động của NPTPMB theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT.

7. Quyết định chấp thuận cho cán bộ công nhân viên của NPTPMB (trừ cán bộ thuộc diện EVNNPT quản lý) đi nước ngoài giải quyết việc riêng.

8. Nghiên cứu, áp dụng các định mức, định biên lao động và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật do Nhà nước, EVN và EVNNPT ban hành để xây dựng, trình EVNNPT kế hoạch lao động, kế hoạch tuyển dụng lao động, định biên lao động.

9. Xây  dựng  kế  hoạch  đào  tạo,  quy  hoạch,  luân  chuyển  cán  bộ  trình EVNNPT duyệt và tổ chức thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật, EVN và EVNNPT.

10. Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trình EVNNPT phê duyệt và tổ chức thực hiện.

11. Xây dựng các quy định, quy trình quản lý nội bộ.

12. Hàng năm tổ chức nhận xét, đánh giá đối với: Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị, Giám đốc Ban Điều hành dự án; các chức danh cán bộ khác theo thẩm quyền (chức danh do đơn vị bổ nhiệm) theo quy định của EVNNPT. Báo cáo EVNNPT kết quả đánh giá đối với các chức danh diện EVNNPT quản lý.

13. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy định khen thưởng, tổ chức các hình thức thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất, kinh doanh.

Công tác kiểm tra thanh tra và pháp chế

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác thanh, kiểm tra theo quy định của Nhà nước, EVN và EVNNPT. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước EVNNPT về tính chính xác của công tác thanh tra kiểm tra của đơn vị.

2. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác pháp chế, cải cách hành chính trong NPTPMB, theo quy định của Nhà nước, EVN và EVNNPT.

3. Lập và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, biện pháp công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác PCCC & CNCH tại trụ sở cơ quan và kho vật tư thiết bị (nếu có), công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác môi trường, công tác quốc phòng an ninh, quân sự theo quy định của pháp luật Nhà nước, EVN và EVNNPT.

4. Kết hợp chặt chẽ với các nhà thầu xây dựng công trình, cơ quan có liên quan, với địa phương và nhân dân trong công tác bảo vệ an toàn cho các công trình và tài sản của NPTPMB. Xây dựng kế hoạch bảo vệ từng công trình và tổ chức thực hiện.

5. Xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của NPTPMB theo quy định của pháp luật, EVN và EVNNPT./.