Thông tin về dự án

Hoàn thành dự án quan trọng đảm bảo điện áp cho khu vực phía Bắc trước mùa nắng nóng

Tính đến nay, các giàn tụ bù tại 6 trạm biến áp nhằm đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc đã hoàn thành, vượt trước tiến độ so với yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra. Vậy việc triển khai giàn tụ bù này gặp những thách thức gì? Việc hoàn thành giàn tụ bù này có ý...