THÔNG BÁO MỜI THU XẾP VỐN CHO DỰ ÁN MỞ RỘNG NGĂN LỘ VÀ CẢI TẠO TBA 500kV THẠNH MỸ

Thứ sáu, 22/9/2023 | 09:22 GMT+7
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang có nhu cầu thu xếp vốn cho dự án Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ theo hình thức chào cạnh tranh. Các ngân hàng, tổ chức tín dụng quan tâm vui lòng liên hệ với EVNNPT theo địa chỉ email: tranthikimngan@npt.com.vn để được nhận miễn phí HSYC, thời gian nhận HSYC từ 9h30 ngày 22/09/2023. Thời hạn nộp HSĐX: 8h30 ngày 12/10/2023