Đảng - Đoàn thể

Hội nghị Người lao động NPTPMB năm 2023

Hội nghị Người lao động Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) năm 2023 đã diễn ra sáng ngày 04/04 với sự tham dự của 72 đại biểu. Ông Trần Thế Hùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án truyền tải điện NPTPMB và ông Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc đồng chủ trì Hội nghị.