Đảng - Đoàn thể

Công Đoàn NPTPMB thăm hỏi động viên CBCNV trên các công trường dự án NPTPMB đang triển khai thi công

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 16/4/2024, ông Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, đoàn viên trên công trường dự án NPTPMB trực tiếp...

Công đoàn NPTPMB thăm hỏi Tháng công nhân và tháng ATVSLĐ tại công trường Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 19/4/2024, ông Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tại TBA 220kV Long Biên thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải...

Hội nghị Người lao động NPTPMB năm 2024

Vào sáng ngày 26/3/2024, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 với sự tham dự của 89 đại biểu. Giám đốc NPTPMB - Trần Thế Hùng và Chủ tịch Công đoàn NPTPMB - Nguyễn Quang Anh chủ trì Hội nghị.