Đảng - Đoàn thể

Công đoàn NPTPMB thăm hỏi Tháng công nhân và tháng ATVSLĐ tại công trường Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Thứ sáu, 19/4/2024 | 15:56 GMT+7
Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 19/4/2024, ông Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tại TBA 220kV Long Biên thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn NPTPMB trao quà cho đại diện Ban ĐHDA1 NPTPMB và nhà thầu tại TBA 220kV Long Biên

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng hoạt động Công đoàn của NPTPMB đã được duy trì và phát triển, thực hiện tốt vai trò đại diện, phối hợp chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động.

Công đoàn NPTPMB đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tạo động lực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, động viên người lao động phát huy tính năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, thúc đẩy nhanh hơn quá trình ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào mọi mặt hoạt động như: phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”. Từ nay đến hết tháng 5/2024, Công đoàn NPTPMB sẽ tổ chức nhiều chương trình “Đưa nghị quyết Đại hội vào cuộc sống”; chương trình “Đối thoại tháng 5” và hoạt động “Cảm ơn người lao động”.

Nhằm kịp thời động viên CBCNV Ban ĐHDA1 và nhà thầu đang gấp rút đóng điện hoàn thành dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024” theo đúng tiến độ đặt ra từ ngày 23/4/2024 đến ngày 27/4/2024 an tâm công tác. Công đoàn NPTPMB đã có những phần quà thiết thực trao tặng cho CBCNV đang trực tiếp thi công tại công trường.

Trong đợt thăm hỏi lần này Công đoàn NPTPMB đã trao đổi tình hình hoạt động, tâm tư nguyện vọng cũng như các đề xuất kiến nghị của người lao động. Đồng thời động viên người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu đảm bảo vận hành an toàn hệ thống truyền tải điện.

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB