Thông báo Đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố an toàn thông tin mạng của NPTPMB

Thứ sáu, 28/10/2022 | 15:13 GMT+7

Đầu mối tiếp nhận thông tin sự cố an toàn thông tin mạng của NPTPMB:

Ông Vũ Thanh Bình, Chuyên viên phòng Tổng hợp phụ trách CNTT,

SĐT: 0963687966, Email: vuthanhbinh2@npt.com.vn.