Thực hiện đầu tư

Thi công xuyên Tết Dương lịch để hoàn thành nâng tải đường dây 220kV đoạn Việt Trì – Suối Sập 2A

Vào lúc 5h29 phút ngày 02/1/2023, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện Nâng tải đường dây 220kV đoạn Việt Trì - Suối Sập dài 110km (từ TBA 220kV Việt Trì đến cột 281 đấu nối NMTĐ Suối Sập 2A). Đây là đoạn tuyến nằm trong Dự án nâng tải đường dây...