Thực hiện đầu tư

Tình hình thực hiện đầu tư các dự án

Thứ năm, 26/5/2022 | 18:37 GMT+7

1. Tình hình thực hiện khởi công các dự án: KH giao 21 Dự án

- Dự án đã khởi công: 02 Dự án

+ Nâng khả năng tải Sơn La - Việt Trì

+Xây dựng hiện trường đào tạo

- Dự án khởi công trong tháng 6: 02 Dự án

+ Lắp máy thứ 2 TBA 500 kV Tây Hà Nội

+ Lắp đặt 02 ngăn lộ Hải Dương

- Dự án khởi công theo KH: 12 Dự án theo QĐ 48 và QĐ 526

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Bắc Kạn

+ Treo dây mạch 2 Cao Bằng - Bắc Kạn

+ Cải tạo đường dây Phả Lại - Bắc Giang

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Sa Đéc

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Châu Đức

+ NCS Đông Hà

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ TBA 220 kV Vĩnh Tường và 01 ngăn lộ TBA 220 kV Vĩnh Yên đấu nối ĐZ 110 kV Vĩnh Tường - Vĩnh Yên - Việt Trì

+ Trang bị hệ thống giám sát nguồn DC

+ Tăng cường độ ổn định và tin cậy hệ thống truyền tải PTC2

+ Lắp đặt thiết bị hạn chế dòng ngắn mạch

+ Hoàn thiện mạch tự đóng lại 1 pha

+ Thay thế thiết bị đồng bộ TBA, ĐZ và bổ sung chống sét, thay MC đáp ứng dòng ngắn mạch.

- Nguy cơ cao không khởi công đáp ứng KH được giao: 05 Dự án

+ Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực Miền Bắc

+ Nâng cấp hệ thống ĐKMT TBA 220 kV Việt Trì

+ Nâng cấp hệ thống ĐKMT TBA 220 kV Phố Nối

+ Nâng cấp hệ thống ĐKMT TBA 220 kV Xuân Mai

+ Thay thiết bị đáp ứng dòng ngắn mạch và Nâng cấp hạ tầng Data center

2. Tình hình thực hiện đóng điện các dự án: KH giao 22 Dự án

- Các dự án đã đóng điện: 03 Dự án

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Bến Lức

+ NCS TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Sơn Hà

- Các dự án đóng điện đảm bảo tiến độ: 08 Dự án

+ Xây dựng hiện trường đào tạo

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ Vĩnh Tường và 01 ngăn lộ Vĩnh Yên

+ Lắp đặt 02 ngăn lộ Hải Dương

+ Thay dây chống sét ĐZ Sơn Tây - Việt Trì, ĐZ Hải Dương đi 500 kV Phố Nối, ĐZ Thường Tín - Mai Động, ĐZ Mai Động - 18 Trần Nguyên Hãn, ĐZ Chèm - 15 Cửa Bắc - 18 Trần Nguyên Hãn

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Lưu Xá

+ NCS TBA 220 kV Đô Lương

+ NCS TBA 220 kV Bỉm Sơn

+ Lắp máy 3 TBA 220 kV Long Biên

- Các dự án nguy cơ cao không hoàn thành: 06 Dự án

+ Lắp máy 2 Thái Thụy

+ Nâng khả năng tải Sơn La - Việt Trì

+ Treo dây mạch 2 Dốc Sỏi - Quảng Ngãi

+ Lắp máy 3 TBA 220 kV Nhà Bè

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Bắc Kạn

+ Nâng khả năng tải Hà Đông - Thường Tín

- Các dự án không đóng điện đáp ứng KH được giao: 05 Dự án

+ Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực Miền Bắc

+ Nâng công suất TBA 500 kV Lai Châu

+ Lắp máy 2 TBA 500 kV Tây Hà Nội

+ Nâng cấp hạ tầng Data center đáp ứng nhu cầu phát triển CNTT đến 2025

+ Tăng cường độ ổn định và tin cậy hệ thông truyền tải PTC2.

3. Tình hình thực hiện giải ngân các dự án: 

TT Nội dung Giá trị (Tỷ đồng) Đạt (%)
1 Kế hoạch EVNNPT giao 1.847,614  
2 Thực hiện đến 30/4/2022 96,870 5,243
3 Giải ngân đến 30/4/2022 23,489 1,27
4 Giá trị giải  ngân còn lại đến 31/12/2022 1.824,13  

Lũy kế khối lượng thực hiện hết tháng 05/2022 dự kiến đạt 150 tỷ đồng, đạt 8,12% KH giao; Giải ngân đạt 115 tỷ đồng, đạt 6,2% kế hoạch năm 2022.

- Đánh giá: Dự kiến khối lượng thực hiện và giải ngân từ nay đến hết năm khoảng 1.348.428 triệu đồng đạt 80% kế hoạch

- Nguyên nhân: Một số dự án chậm duyệt FS, TKKT/TKBVTC-DT; Một số gói thầu có thời gian LCNT kéo dài./.