Thực hiện đầu tư

NPTPMB đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá

Thứ năm, 25/8/2022 | 10:43 GMT+7
Ngày 24/8/2022, Ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá (sau đây gọi tắt là Dự án) tại trạm biến áp 220kV Lưu Xá;

Tham dự cuộc họp có đại diện các Phòng, Ban của NPTPMB; Liên danh Toshiba-Yotek; Công ty TNHH Siemens; Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI); Liên danh Công ty cổ phần Điện lực Licogi 16 & Công ty cổ phần Lizen;

NPTPMB đang chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành đóng điện Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá dự kiến ngày 12/9/2022;

Sau khi nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công của các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát và của các Phòng, Ban NPTPMB; Ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc NPTPMB đã kết luận như sau:

Giao các nhà thầu thi công tăng cường nhân lực, phương tiện máy móc thiết bị để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ của Dự án theo kế hoạch đóng điện tại cuộc họp;

Giao đơn vị tư vấn giám sát EVNI, theo dõi và đôn đốc đảm bảo thực hiện đúng mốc tiến độ tại công trường đã được thống nhất tại cuộc họp. Kịp thời có báo cáo, đề xuất các vướng mắc để xử lý, đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ Dự án. Phối hợp với nhà thầu thi công hoàn thiện các thủ tục hồ sơ nghiệm thu, lưu ý việc lập hồ sơ nghiệm thu phải được tiến hành đồng thời với công việc thi công;

Giao Phòng Kỹ thuật - An toàn theo dõi, chỉ đạo, điều hành và kiểm soát chung các khâu, các bước triển khai thực hiện để đảm bảo đóng điện dự án theo dự kiến. Tiếp nhận thông tin, báo cáo của Ban ĐHDA1 các vướng mắc, khó khăn của Dự án để kịp thời xử lý đảm bảo chất lượng, tiến độ;

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, NPTPMB thường xuyên có cán bộ quản lý Dự án trực tiếp tại công trường để kiểm tra đôn đốc tiến độ thi công của các nhà thầu; phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc, tạo ra sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị tham gia đảm bảo tiến độ đóng điện Dự án./.

Một số hình ảnh

Hiện trường dự án thi công lắp MBA thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá

Lãnh đạo NPTPMB họp tiến độ dự án với các nhà thầu

Kỹ sư đang đấu nối nội bộ tủ điều khiển MBA AT2

Công Duẩn