Liên hệ

Liên hệ

Họ và tên

 

Địa chỉ

 

Điện thoại

 

Email

 

Tiêu đề

 

Nội dung
 
Mã xác nhận

 

 

TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN

Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà VTC số 23 phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Điện thoại: 024.668.50505
Email: nptpmb@npt.com.vn