Tin ngành Điện

Các dự án truyền tải đồng bộ Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 gặp nhiều vướng mắc mặt bằng

Căn cứ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 số 234/QĐ-TTg ngày 27/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và Thỏa thuận đấu nối số 2625/EVNNPT-TTĐN ngày 14/7/2020 giữa EVNNPT với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVPower), Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia...