Thời sự - Văn hóa - Thể thao

Những thay đổi về đấu thầu qua mạng

(LSVN) - Mới đây, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT này đã có một số thay đổi về thông tin kế hoạch lựa chọn nhà...