Trạm biến áp 220kV Vân Phong: Hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành

Trạm biến áp 220kV Vân Phong: Hiệu quả từ việc ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý vận hành

Sau hơn một năm đóng điện vận hành đến nay, cùng với sự nỗ lực của các CBCNV, Trạm biến áp 220kV Vân Phong (thuộc Truyền tải điện Khánh Hòa, Công ty Truyền tải điện 3) đã vận hành an toàn, liên tục, không để xảy ra sự cố, chính là nhờ việc ứng dụng hiệu quả công nghệ trong việc quản lý vận hành và...


CPMB: Các phần mềm được sử dụng để triển khai BIM Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đường dây đấu nối – TBA 220kV đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành

CPMB: Các phần mềm được sử dụng để triển khai BIM Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đường dây đấu nối – TBA 220kV đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình...

Như chúng ta đã biết, ngày 19/12/2021, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện máy biến áp AT1 thuộc dự án trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối. Đây là trạm biến áp 220kV đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)...


Đảng ủy EVNNPT học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII

Đảng ủy EVNNPT học tập, quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng khóa XIII

Ngày 01/4/2022 tại Hà Nội, Đảng ủy EVNNPT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị TW 4 khóa XIII) gắn với học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW tiếp tục thực hiện Chỉ thị số...


Công đoàn EVNNPT: Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

Công đoàn EVNNPT: Nhiều hoạt động thiết thực sẽ được tổ chức trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022

Ngày 7/4/2022, Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 với nhiều nội dung như: Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, “Cảm ơn Người lao động”;...
Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Điện lực Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2026

Ngày 28/4, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội Hội Điện lực Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2026. Đại hội đã tổng kết đánh giá tình hình hoạt động của Hội Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2021, đồng thời tiến hành bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Khóa VII nhiệm kỳ 2022-2026...