Chuẩn bị đầu tư

Tình hình thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư

Thứ năm, 26/5/2022 | 18:00 GMT+7

1. Các dự án duyệt chủ trương đầu tư: Theo KH được EVNNPT giao, từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022 phải phê duyệt được 12 dự án; Ngoài ra, theo cần phải phê duyệt chủ trương đầu tư kế hoạch điều độ tiến độ các dự án của EVN.

- Đã phê duyệt: 03 Dự án

+ Lắp MBA 220 kV nối cấp trong trạm 500 kV Pleiku 2

+ Lắp MBA 220 kV thứ 2 TBA 220kV Cần Đước

+ Trạm biến áp 220 kV Đức Hòa 2 và đường dây đấu nối

- Dự án hoàn thành theo KH: 14 Dự án

+ Cải tạo sơ đồ phía 500 kV Trạm biến áp 500 kV Đà nẵng

+ Trạm biến áp 220 kV Tam Điệp và đấu nối

+ Trạm biến áp 220 kV Ninh Bình 2 và các đường dây đấu nối

+ Đường dây 220 kV NĐ Nam Định I  - Ninh Bình 2

+ Cải tạo đường dây 220 kV Gia Viễn - Tam Điệp - Bỉm Sơn

+ Trạm biến áp 220 kV Tam Hiệp và ĐD đấu nối Tam Hiệp - Dốc Sỏi

+ Đường dây 220 kV NMĐ Nhơn Trạch 3 - Thủ Đức

+ Cải tạo ĐD 220 kV Châu Đốc - Kiên  Bình

+ TBA 220 kV Gia Lương (Bắc Ninh 6) và đấu nối

+ Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500 kV Thạnh Mỹ

+ Lắp đặt 06 ngăn lộ 220 kV tại TBA 500 kV Tây Hà Nội

+ Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Xuân Mai

+ Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Thái Nguyên

+ Lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phủ Lý.

2. Trình và phê duyệt BCNCKT ĐTXD: KH giao 27 dự án

- Đã phê duyệt: 10 Dự án

+ Lắp MBA 220 kV thứ 2 TBA 220 kV Long Xuyên

+ NCS MBA 220 kV - 125 MVA TBA 500 kV Hà Tĩnh lên 250 MVA

+ NCS 02 MBA 220 kV TBA 500 kV Ô Môn

+ Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Châu Đức (duyệt lại theo yêu cầu của Cục ĐL&NLTT)

+ Nâng cấp HTĐKMT TBA 220 kV Tràng Bạch

+ Nâng cấp HTĐKMT TBA 220 kV Vật Cách

+ Nâng cấp HTĐKMT TBA 220 kV Xuân Mai

+ Nâng cấp HTĐKMT TBA 220 kV Phố Nối

+ Nâng cấp HTĐKMT TBA 220 kV Việt Trì

+ NCS TBA 220 kV Tuy Hòa.

- Dự án hoàn thành theo KH: 12 Dự án

+ Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc

+ Trang bị hệ thống giám sát nguồn DC tại các TBA 500 kV mạch 1 và các TBA 500 kV đã xảy ra sự cố do hệ thống nguồn DC

+ Nâng cấp hệ thống điều khiển bảo vệ các TBA 220 kV

+ Thay thế thiết bị đồng bộ TBA, ĐZ và bổ sung chống sét, thay MC đáp ứng dòng ngắn mạch

+ Bổ sung, hoàn thiện chức năng bảo vệ và kênh truyền các trạm biến áp và đường dây 220 kV

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220kV Bắc Ninh 3

+ Lắp đặt 03 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220kV Yên Bái

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110kV và thay thế TI, DCL và dây dẫn ngăn lộ 173, 174 TBA 220 kV Quang Châu

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV TBA 220kV KTT Nghi Sơn

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220kV Sơn Động

+ TBA 220 kV Tam Hiệp và ĐD đấu nối Tam Hiệp - Dốc Sỏi

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Phú Thọ 2

+ Nâng cấp hạ tầng Trung tâm dữ liệu.

- Nguy cơ cao không phê duyệt theo Kế hoạch: 05 Dự án

+ Lắp MBA 220 kV thứ 3 TBA 220 kV Mường Tè

+ Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Thường Tín - Phố Nối

+ NCS Máy 2 TBA 220 kV Mỹ Tho từ 125 MVA lên 250 MVA

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Tam Phước

+ TBA 220 kV Tam Hiệp và ĐD đấu nối Tam Hiệp - Dốc Sỏi

3. Trình và phê duyệt TKKT-TDT/TKBVTC: KH giao 27 dự án

- Dự án đã phê duyệt: 01 Dự án

+ Lắp máy 2 TBA 220 kV Bắc Kạn

- Dự án hoàn thành đáp ứng kế hoạch giao: 23 dự án

+ Tăng cường độ ổn định và tin cậy hệ thống truyền tải PTC2

+ Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc

+ Cải tạo đường dây 220kV NĐ Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch

+ Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 220kV Châu Đức

+ Nâng công suất TBA 220 kV Đông Hà từ 2x125 MVA lên 125+250 MVA

+ Treo dây mạch 2 đường dây 220kV Cao Bằng - Bắc Kạn

+ Mở rộng 02 ngăn lộ 220 kV trạm biến áp 500 kV Phú Lâm để đấu nối ĐZ 220 kV Phú Lâm - Đầm Sen

+ Lắp MBA 500 kV - 900 MVA thứ 2 và MBA 220 kV - 250 MVA thứ 2 trạm biến áp 500 kV Chơn Thành

+ Lắp 02 ngăn thiết bị 500kV tại SPP 500kV Sông Hậu

+ Lắp MBA thứ 2 TBA 220 kV Thủy Nguyên

+ TBA 220 kV Ninh Hòa (Vạn Ninh) và ĐD đấu nối

+ ...

- Dự án nguy cơ không hoàn thành đáp ứng kế hoạch được giao: 03 Dự án

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Bắc Ninh 3

+ Lắp đặt 03 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Yên Bái

+ Lắp đặt 04 ngăn lộ 110 kV tại TBA 220 kV Quang Châu.