Thư viện ảnh

Khởi công Cải tạo đường dây 220kV Nhiệt điện Phả Lại - Bắc Giang 1 mạch thành 2 mạch 2023

Cập nhật ngày 29-11-2023