Giới thiệu chung

Lãnh đạo EVNNPT đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy

Thứ tư, 3/4/2024 | 16:55 GMT+7
Ngày 04/4/2024, tại tỉnh Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Ông Bùi Văn Kiên và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ, đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy do Ban quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) trực tiếp quản lý thực hiện.

Tham gia đoàn công tác có ông Bùi Văn Kiên  – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, ông Võ Lương Nhân – Phó Giám đốc NPTPMB cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT, NPTPMB.

Ông Bùi Văn Kiên  – Phó Tổng giám đốc EVNNPT, Ông Võ Lương NhânPhó Giám đốc NPTPMB cùng lãnh đạo các Ban chuyên môn của EVNNPT, NPTPMB

kiểm tra tiến độ thi công tại TBA220kV Thái Thụy

Dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) là chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC2) tổ chức tư vấn lập dự án. Công trình thuộc công trình năng lượng cấp I, nhóm C nằm trong khuôn viên trạm biến áp 220KV Thái Thụy hiện hữu tại địa phận xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng. Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Lắp đặt 01 MBA AT2 220/110/22 kV – 250 MVA (nâng tổng công suất trạm thành 2x250 MVA), lắp đặt thiết bị 04 ngăn đường dây 110kV.

Máy biến áp AT2 đang được lắp đặt

Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 4/2024. Tuy nhiên để hỗ trợ cấp điện cho các phụ tải do tải cao đối với máy hiện hữu AT1 của Trạm Biến Áp 220kV Thái thụy luôn trong tình trạng đầy tải lên tới 90% công suất của MBA. EVNNPT yêu cầu dự án phải hoàn thành và đưa vào vận hành đóng điện dự kiến ngày 25/4/2024. Với tính chất cấp bách đó, thời gian qua, NPTPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc thi công; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ như tinh thần thực hiện dự án mạch 3 để đáp ứng tiến độ hoàn thành đóng điện Máy biến áp đúng tiến độ được giao.

Đây là dự án rất quan trọng, sau khi hoàn thành giúp đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình và khu vực lân cận, đồng thời chống quá tải TBA 220kV Thái Thụy. Vì vậy Phó Tổng giám đốc EVNNPT yêu cầu nhà thầu thi công căn cứ tiến độ thi công được duyệt, tiếp tục tăng cường nhân lực, tập trung nguồn lực, máy móc phương tiện thi công, làm tăng ca, thi công bù khối lượng công việc bị chậm để đảm bảo hoàn thành Dự án theo kế hoạch và cam kết đã đề ra, quyết tâm để hoàn thành dự án trước ngày 25/4/2024.

 

Phó Tổng giám đốc EVNNPT - Bùi Văn Kiên lắng nghe và phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phó Tổng giám đốc EVNNPT - Bùi Văn Kiên yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát bố trí đầy đủ nhân lực theo như hợp đồng đã ký kết, phải thường xuyên có mặt trên công trường để thực hiện giám sát theo quy định cùng với đó kịp thời xử lý các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình thi công xây dựng và đảm bảo công tác giám sát thường xuyên, liên tục trong suốt quá trình thi công Dự án, nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng Dự án theo yêu cầu thiết kế và các quy định hiện hành, phối hợp kịp thời với nhà thầu xây lắp tổ chức nghiệm thu các hạng mục xây lắp đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án.

Tập trung đôn đốc các nhà thầu xây lắp thực hiện theo các mốc tiến độ được giao và báo cáo kịp thời công tác thi công, bố trí nhân lực và máy móc trên công trường để có đánh giá và đưa ra giải pháp cho NPTPMB nhằm đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của Dự án. Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các nhà thầu xây lắp thực hiện tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

 

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB