NPTPMB: Triển khai thi công dự án Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế

Thứ năm, 20/7/2023 | 10:58 GMT+7
Sáng ngày 20/07/2023, tại thành phố Huế, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thi công Dự án nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế với tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình

Tham gia buổi lễ khởi công có ông Nguyễn Quang Anh – Phó giám đốc NPTPMB, cùng các lãnh đạo, đại diện nhà thầu thi công xây lắp.

Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế ” do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án. Dự án được thực hiện theo Quyết định số 3945/QĐ-BCT ngày 16/10/2017 của Bộ Công thương về việc: Phê duyệt Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 và Quyết định số 3125/BCT-ĐL ngày 02/06/2021 của Bộ Công thương về việc: Bổ sung quy hoạch nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thừa Thiên Huế;

Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Thay thế 02 máy biến áp 110/35/22kV - 40MVA T1 và T2 hiện hữu bằng 02 máy biến áp 110/35/22kV - 63MVA, di dời chống sét van 110kV thuộc lộ tổng MBA T1 và T2 hiện có về vị trí mới gần Máy biến áp; Thay thế thiết bị bao gồm tủ lộ tổng và tủ phân đoạn thanh cái 431, 432, 412,412-1, và thanh cái C41, C42; Lắp bổ xung 04 tủ ghép nối thanh cái phía 22kV, 05 tủ xuất tuyến phía 22kV; Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó giám đốc NPTPMB cho biết: Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế” đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện.

Để hoàn thành dự án đáp ứng được tiến độ đặt ra, ông Nguyễn Quang Anh yêu cầu các đơn vị thi công trên công trường cần đảm bảo tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình quy phạm và thực hiện theo chỉ dẫn của đơn vị Tư vấn giám sát và Chủ đầu tư. Đồng thời ông cũng yêu cầu các đơn vị trên công trương phối hợp chặt chẽ với UBND trong phạm vi thi công đảm bảo tuân thủ đúng quy định của chính quyền địa phương cũng như các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Công Duẩn