Tập trung nguồn lực hoàn thành đóng điện dự án: “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Thứ tư, 17/4/2024 | 08:42 GMT+7
Ngày 16 và 17/4/2024, lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc tại dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024” do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB đại diện cho chủ đẩu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

Đây là công trình năng lượng cấp II, nhóm B với tổng mức đầu tư gần 190 tỷ đồng thực hiện tại 4 tỉnh thành phố bao gồm: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nam. Quy mô đầu tư xây dựng: Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV-50MVAr, kháng chống sốc 110kV-47,54mH, máy biến dòng xác định thành phần dòng không cân bằng và các thiết bị phụ trợ tại các TBA 220kV Long Biên, Quang Châu, Kim Động, Yên Mỹ, Thanh Nghị, Bắc Ninh 3 và Vĩnh Tường; Lắp đặt giàn tụ bù ngang 110kV - 25MVAr, kháng chống sốc 110kV-100mH, máy biến dòng xác định thành phần dòng không cân bằng và các thiết bị phụ trợ tại TBA 220kV Hải Hà. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong tháng 4/2024

Lãnh đạo Ban Quản lý Xây dựng EVNNPT và lãnh đạo NPTPMB nghe báo cáo của Tư vấn giám sát và nhà thầu tại công trường dự án

Lãnh đạo Ban Quản lý Xây dựng EVNNPT và lãnh đạo NPTPMB đã đi kiểm tra các vị trí trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hà Nam, đến nay dự án đã hoàn thành 95% tiến độ đã đặt ra và dự kiến đóng điện từ ngày 23/4/2024 đến ngày 27/4/2024. Để đạt được tiến độ này, NPTPMB đã tập trung đôn đốc các nhà thầu xây lắp thực hiện theo các mốc tiến độ được giao và báo cáo kịp thời công tác thi công, bố trí nhân lực và máy móc trên công trường để có đánh giá và đưa ra giải pháp, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục của Dự án. Thường xuyên kiểm tra và đôn đốc các nhà thầu xây lắp thực hiện tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường trong suốt quá trình thi công.

Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý xây dựng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các đơn vị thi công khi đã nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của EVNNPT trong việc triển khai thi công đến nay đang bám sát tiến độ đề ra.

Nhận thức được tầm quan trọng, cấp thiết của dự án NPTPMB cùng các đơn vị tham gia dự án đã tập trung nguồn lực, tăng cường nhân lực, máy móc thi công; tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, xuyên ngày nghỉ để đáp ứng Nâng cao khả năng vận hành mang tải thiết bị, đáp ứng nhu cầu truyền tải điện cao công suất. Đảm bảo an toàn, tin cậy trong vận hành hệ thống điện, góp phần cung cấp điện ổn định cho khu vực miền Bắc, đặc biệt trong mùa khô đúng tiến độ được giao.

Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024” là dự án rất quan trọng, sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo điện áp nằm trong giới hạn cho phép lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc, đáp ứng nhu cầu điện năng cho các phụ tải quan trọng trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định cung cấp điện, giảm tổn thất công suất, điện năng trong hệ thống, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Một số hình ảnh:

Trạm biến áp 220kV Yên Mỹ

Trạm biến áp 220kV Bắc Ninh 3

Trạm biến áp 220kV Long Biên

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB