Đại hội Chi bộ 1 - Đảng bộ Ban Quản lý dự án truyền tải điện thành công tốt đẹp

Thứ năm, 15/9/2022 | 12:00 GMT+7
Ngày 15/9, tại Hà Nội, Chi bộ 1 (gồm phòng Tổng hợp, phòng Vật tư - Thiết bị) – Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có đồng chí Võ Lương Nhân - Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Phó Giám đốc NPTPMB, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NPTPMB.

Toàn cảnh Đại hội

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 1 luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, lãnh đạo NPTPMB. Nội bộ tổ chức Chi bộ có tính thống nhất cao trong công tác lãnh đạo, trình độ các Đảng viên có năng lực, trình độ kịp thời nắm bắt được các công nghệ, ứng dụng trong công tác điều hành chỉ đạo.

Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nắm bắt được nhiệm vụ, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Chi bộ đã quán triệt đến toàn thể đảng viên xác định, đảm bảo tốt các chỉ tiêu về công tác quản lý. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các phòng Tổng hợp, phòng Vật tư – Thiết bị đã xây dựng nhiều giải pháp để tham mưu cho lãnh đạo Ban và chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành dự án. Trong đó thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo NPTPMB giải quyết tốt các khâu thủ tục pháp lý, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho CBCNV trong Ban đáp ứng nhu cầu sản xuất của Ban. Cung ứng vật tư thiết bị điều động cũng như mua sắm mới đảm bảo cung cấp đúng tiến độ thực hiện các dự án.

Công tác mua sắm và cung ứng vật tư thiết bị cho các dự án chiếm một vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất, góp phần quyết định trong việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của NPTPMB được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật, quy định và phân cấp hiện hành của EVN, EVNNPT.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn tích cực coi trọng việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác sản xuất, quản lý điều hành dự án, đẩy mạnh áp dụng các phần mềm dùng chung của EVN (IMIS, D-office, HRMS…) qua đó góp phần tăng cường hiệu quả công việc, bảo đảm công tác quản lý điều hành dự án an toàn, chất lượng và đúng tiến độ. Bên cạnh đó Chi bộ cũng có một số sáng kiến được EVNNPT công nhận và đã triển khai áp dụng như: Áp dụng “Đề án kho bãi dùng chung trong EVNNPT”; Ứng dụng QR trong công tác quản lý VTTB; Sử dụng tem vỡ trong công tác lấy mẫu VTTB; Xây dựng và ứng dụng công thức tính lương mới từ cấp Ban Quản lý dự án đến cấp Phòng, Ban Điều hành dự án, từng bước thực hiện chuyển đổi số trong công tác phân phối và quản lý tiền lương tại doanh nghiệp.

Đ/c Phạm Tiến Chinh đọc Báo cáo Chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025

Chi bộ bám sát các nghị quyết của Đảng uỷ, lãnh đạo việc nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động trong NPTPMB. Chi bộ đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn thanh niên quan tâm chăm lo đến đời sống CBCNV, tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ luôn quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng. Luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức trong cán bộ đảng viên; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chủ động trong đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Chi bộ luôn coi trọng, củng cố nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến về chất lượng sinh hoạt Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện. Tổ chức thực hiện tốt Quy chế làm việc của chi bộ, duy trì sinh hoạt đều đặn.

Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, hiệu quả từng bước được nâng cao, Chi bộ đã xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra, giám sát từng năm và triển khai thực hiện nghiêm túc.  Chi bộ luôn tạo mọi điều kiện quan tâm, giúp đỡ các đoàn thể phát huy sức mạnh trong các lĩnh vực hoạt động của mình, đồng thời qua đó tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, động viên tuyên truyền, giáo dục, kịp thời phát hiện những nhân tố tích cực để giới thiệu cho Đảng.

Chi bộ đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đây được coi một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Đ/c Vũ Hồng Trường góp ý tại Hội nghị

 

Đ/c Nguyễn Tuấn Dũng góp ý tại Hội nghị

 

Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới cũng như bám sát mục tiêu Nghị quyết của Đảng bộ NPTPMB, trong nhiệm kỳ 2022 - 2025, Chi bộ 1 quát triệt sâu sắc mục tiêu “Phát huy truyền thống đoàn kết, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, năng động, sáng tạo tiên phong, gương mẫu; Tăng cường đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, lãnh đạo các đơn vị Tổng hợp, và Vật tư – Thiết bị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng NPTPMB phát triển bền vững, Chi bộ trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể vững mạnh, xuất sắc”.

Trong đó phấn đấu hoàn thành cung ứng VTTB đóng điện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế. Tăng cường công tác pháp chế, song hành cùng với công tác Thanh tra kiểm tra, Phòng chống tham nhũng trong NPTPMB. Đẩy mạnh công tác Truyền thông, Văn hóa doanh nghiệp; phát triển ứng dụng CNTT, KHCN, đặc biệt là công tác chuyển đổi số trong mọi mặt hoạt động của đơn vị, trong đó chú trọng đến an toàn an ninh thông tin.

Thực hiện tốt các chỉ tiêu tối ưu hóa chi phí, giải quyết vật tư ứ đọng, xử lý công nợ kịp thời. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, giải ngân công trình. Trong công tác xây dựng Đảng phấn đấu xây dựng Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó trên 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết nạp 03 đảng viên trở lên đảm bảo chất lượng, đúng nguyên tắc, thủ tục quy định, tăng cường sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và cán bộ đảng viên, công nhân viên người lao động.

Các đ/c Ban Chấp hành Đảng bộ NPTPMB góp ý tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB cho biết: Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 Chi bộ 1 nói riêng và Đảng bộ NPTPMB đã phải trải qua đại dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và kéo dài, trong năm 2021 và đầu năm 2022. Đại dịch COVID-19 đã tàn phá chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động logistics quốc tế không thông suốt, hiệu quả hoạt động của các cảng thấp hạn chế sự vận hành bình thường của chuỗi cung ứng, giá cả hàng hóa leo thang. Chi bộ 1 bị chịu ảnh hưởng nhiều, trong đó Phòng Tổng hợp đầu mối trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng Vật tư – Thiết bị chịu ảnh hưởng trong công tác đấu thầu vật tư thiết bị, công tác cung ứng và điều phối vật tư – thiết bị cho các dự án.

Đ/c Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy NPTPMB chỉ đạo tại Hội nghị

Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Chi bộ 1 đã đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ được Đảng bộ NPTPMB giao trong nhiệm kỳ 2020 - 2022, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các đơn vị, bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực vào thắng lợi chung của Đảng bộ NPTPMB trong nhiệm kỳ qua.

Trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Bí thư Đảng ủy NPTPMB đề nghị Chi bộ 1 tập trung lãnh đạo, phấn đấu góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch NPTPMB giao, đảm bảo dự án thực hiện đúng quy định, an toàn, chất lượng, hiệu quả kinh tế và tiến độ, không để xảy ra sự cố, tai nạn lao động. Tham mưu, đề xuất giải pháp thực hiện các thủ tục liên quan công tác quản lý dự án đảm bảo đúng quy định với thời gian thực hiện tối ưu nhất.

Chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý, điều hành dự án tại công trường về chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường, tiến độ, phấn đấu không để xảy ra trường hợp mất an toàn cho người và thiết bị trong lao động, sản xuất. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, an toàn lưới điện.

Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ kỹ thuật, phát triển lực lượng kỹ thuật trình độ chuyên môn cao, đào tạo chuyên sâu lĩnh vực quản lý dự án. Khuyến khích cán bộ, đảng viên thực hiện nghiên cứu các đề tài khoa học và đăng ký áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất vào thực tế công tác, nâng cao năng suất lao động.

Công tác xây dựng Đảng, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam cho mọi hành động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo. Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền quan điểm đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, cổ vũ động viên, nhân rộng các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, giáo dục truyền thống yêu nước.

Mỗi cán bộ, đảng viên đều phải học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị và có trách nhiệm làm công tác tư tưởng; cán bộ chủ chốt, cấp uỷ phải thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với quần chúng, chủ động nắm bắt, đánh giá, dự báo diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và có biện pháp giải quyết kịp thời. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong chi bộ, sự đồng thuận của các phòng ban liên quan.

Chi bộ phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát theo điều lệ Đảng. Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác, giữ gìn đoàn kết nội bộ; Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên.

Đồng chí Trần Thế Hùng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi bộ phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, chủ động sáng tạo quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đề ra, tiếp tục góp phần xây dựng NPTPMB phát triển bền vững.

Tại Đại hội, đồng chí Lê Hồng Khoái – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Một số hình ảnh

Toàn thể đảng viên Chi bộ làm lễ chào cờ

Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội

Bỏ phiếu bầu cử Bí thư Chi bộ

Lãnh đạo Đảng ủy NPTPMB tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ khóa mới

 

 

 

Xuân Tiến