Bổ nhiệm Ông Phạm Lê Hà giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB)

Thứ hai, 1/8/2022 | 11:00 GMT+7
Ông Phạm Lê Hà – Chuyên viên Phòng Kế hoạch Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kế hoạch, theo Quyết định số 2968/QĐ-NPTPMB ngày 18/7/2022 của Ban Quản lý dự án truyền tải điện. Lễ công bố Quyết định được NPTPMB tổ chức sáng ngày 01/8/2022 tại Hà Nội

Tham dự buổi Lễ có ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB; ông Lý Ngọc Khánh – Phó Giám đốc NPTPMB; Ông Phạm Chí Sỹ - Trưởng phòng Kế hoạch - Chủ tịch Công đoàn, ông Lê Hồng Khoái – Trưởng phòng Tổng hợp – Phó Chủ tịch Công đoàn, cùng toàn thể CBCNV phòng Kế hoạch;

Được sự nhất trí của Giám đốc, thay mặt lãnh đạo NPTPMB, ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Lê Hà được giao nhiệm vụ trên cương vị mới;

Phát biểu chỉ đạo giao nhiệm vụ cho ông Phạm Lê Hà, ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Nhiệm vụ trong công tác Quản lý dự án được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia giao cho khối lượng ngày càng nhiều, việc triển khai đầu tư xây dựng gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc kiện toàn, bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng mà Tổng công ty giao;

Ông Nguyễn Quang Anh đánh giá cao năng lực của ông Phạm Lê Hà khi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Truyền tải điện 1 và đã từng trải qua vị trí Phó Trưởng phòng Kế hoạch. Lãnh đạo NPTPMB tin tưởng trên cương vị mới, ông Phạm Lê Hà sẽ tiếp tục phát huy năng lực của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Lê Hà cảm ơn Lãnh đạo EVNNPT, Lãnh đạo NPTPMB, Lãnh đạo các đơn vị thuộc NPTPMB đã tín nhiệm, giới thiệu và quyết định bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Kế hoạch NPTPMB, đồng thời xác định đây là vinh dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà cấp trên giao cho;

Ông Phạm Lê Hà hứa tiếp thu và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Lãnh đạo NPTPMB; đoàn kết trong tập thể lãnh đạo, năng động, sáng tạo và cống hiến hết khả năng của mình để cùng với NPTPMB và đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch được giao./.

Một số hình ảnh:

ông Nguyễn Quang Anh – Phó Giám đốc NPTPMB đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Phạm Lê Hà được giao nhiệm vụ trên cương vị mới

ông Phạm Lê Hà phát biểu nhận nhiệm vụ

ông Phạm Lê Hà chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV phòng Kế hoạch