Đảng - Đoàn thể

Đảng bộ NPTPMB tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu

Thứ hai, 11/7/2022 | 15:12 GMT+7
Thực hiện kết luận số 20-TB/ĐU của Đảng ủy Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB), ngày 07/7/2022 Chi bộ 3 (phòng Kỹ thuật – An toàn) đã tổ chức buổi sinh hoạt chi bộ mẫu. Đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã đến dự và phát biểu chỉ đạo

Trước đây các chi bộ trực thuộc đều đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, tuy nhiên việc tổ chức sinh hoạt đôi lúc nặng hình thức, các buổi sinh hoạt chi bộ thường tổ chức ghép với các cuộc họp chuyên môn, tập trung trao đổi nhiều về chuyên môn; tài liệu phục vụ cho họp chi bộ còn nghèo nàn, công tác triển khai phổ biến quán triệt nghị quyết chậm, chưa thực sự thể hiện phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt chi bộ;

Để tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy NPTPMB lựa chọn chi bộ 3 để tổ chức sinh hoạt mẫu, làm mẫu về nội dung, cách thức, từ đó rút kinh nghiệm và nhân rộng ra các chi bộ khác. Các buổi sinh hoạt mẫu đều có sự tham dự của các đảng ủy viên. Đây là năm đầu tiên Đảng ủy NPTPMB triển khai tổ chức sinh hoạt mẫu nhằm góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các chi bộ;

Chi bộ 3 đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong toàn bộ dây chuyền quản lý dự án từ lúc hình thành đến khi kết thúc, đưa dự án vào vận hành. Thời gian qua dù nhân lực thiếu, trình độ không đồng đều nhưng CBCNV phòng KT-AT đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao qua đó đã có những đóng góp quan trọng góp phần to lớn vào thành tích chung của NPTPMB;

Để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt mẫu, Cấp ủy chi bộ 3 đã chuẩn bị rất chu đáo cho buổi sinh hoạt. Đ/c Bí thư Chi bộ đã kiểm điểm kết quả thực hiện nghị quyết tháng 6 của Chi bộ, phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ đạo hướng dẫn của Đảng ủy NPTPMB, phổ biến các videoclip: Chống virus tin độc, chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mặt trái của truyền thông xã hội... Các đảng viên đã thực hiện công tác phê bình và tự phê bình theo các nội dung được giao nhiệm vụ. Góp ý dự thảo Nghị quyết về triển khai Tư vấn giám sát công trình; thông qua nghị quyết tháng 7/2022 của Chi bộ, trong đó tập trung hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thực hiện công tác phát triển đảng viên cho quần chúng ưu tú để tiến tới kết nạp vào hàng ngũ của Đảng;

Đ/c Bí thư Đảng ủy NPTPMB đã đánh giá cao sự chuẩn bị nội dung chu đáo, cẩn thận của Chi bộ 3 trong việc tổ chức sinh hoạt chi bộ, chất lượng các tài liệu sử dụng trong cuộc họp (một phần tài liệu lấy từ tài liệu trên Bản tin sinh hoạt Chi bộ từ website của EVN) đến không khí làm việc nghiêm túc và hình thức phù hợp của buổi sinh hoạt chi bộ. Công tác tự phê bình và phê bình đã được tiến hành đồng bộ từ trên xuống dưới nghiêm túc. Các ý kiến đánh giá trong buổi sinh hoạt chi bộ đã khách quan, thẳng thắn, chỉ ra những ưu điểm của cán bộ, đảng viên để phát huy và nhân rộng, vạch rõ những yếu kém, khuyết điểm để kịp thời khắc phục triệt để. Buổi sinh hoạt chi bộ đã phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy; lãnh đạo đơn vị đã thật sự lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phản ánh, đóng góp, phê bình của cấp dưới và quần chúng. Đồng thời đ/c đề nghị chi bộ 3 chia sẻ, cung cấp các tài liệu, videoclip để các chi bộ khác trong toàn Đảng bộ tham khảo, học tập và triển khai áp dụng mô hình cho các buổi sinh hoạt chi bộ khác;

Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu không chỉ rút những bài học kinh nghiệm để triển khai tại các chi bộ trực thuộc mà còn làm tăng sức chiến đấu của Đảng và tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên. Từ những chuyển biến tích cực đó của buổi sinh hoạt chi bộ mẫu sẽ là tiền đề, cơ sở để tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia giao./.

Một số hình ảnh

Toàn cảnh của buổi sinh hoạt chi bộ mẫu

Đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã đến dự và phát biểu chỉ đạo

NPTPMB