NPTPMB: Trao đổi, đào tạo chuyên môn về ứng dụng BIM trong quá trình triển khai các dự án Đầu tư xây dựng lưới truyền tải điện

Thứ tư, 26/7/2023 | 10:09 GMT+7
Ngày 25/7/2023, tại trụ sở Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức trao đổi và học tập chuyên môn về ứng dụng mô hình thông tin công trình Building Information Modelling (viết tắt là BIM) với Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2). Buổi học được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại đầu cầu Hà Nội và trực tuyến đến các Ban điều hành dự án 2,3,4.

Tham dự  đào tạo có ông Trần Thế Hùng – Giám đốc NPTPMB, các lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật của NPTPMB và các Ban điều hành dự án 1,2,3,4. Về phía  PECC2 có sự tham gia của các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và BIM trực tiếp truyền đạt.

Thông qua cuộc trao đổi này, NPTPMB đón nhận những phân tích, đánh giá về các ưu điểm, cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng BIM thời gian qua. Đồng thời NPTPMB có cơ hội tham khảo và học hỏi sản phẩm thiết kế BIM của PECC2 đã và đang thực hiện từ đó rút ra những kinh nghiệm áp dụng BIM đối với các dự án đầu tư xây dựng trong NPTPMB cho thời gian sắp tới.

Ông Trần Thế Hùng – Giám đốc NPTPMB cho biết: Việc ứng dụng mô hình BIM vào dự án đầu tư xây dựng là cần thiết, giúp dễ dàng trao đổi thông tin và phối hợp giữa các bên liên quan, nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, hạn chế sai sót trong quá trình thi công từ đó giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư dự án, đồng thời phù hợp với yêu cầu chung của Chính phủ trong thời gian tới. Việc đáp ứng lộ trình ứng dụng BIM sẽ cần thực hiện tuần tự theo từng bước, từ giai đoạn thiết kế, thi công và bàn giao mô hình thông tin phục vụ quản lý vận hành đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Giám đốc Trần Thế Hùng yêu cầu các phòng, ban của NPTPMB cần tiếp tục triển khai các lớp đào tạo về BIM. Những nội dung đào tạo chính cần cụ thể hóa bao gồm: đào tạo nhận thức, đào tạo kĩ năng sử dụng công cụ BIM vào các giai đoạn của dự án, đào tạo thông qua việc tổng kết, rút kinh nghiệm từ các dự án thí điểm ứng dụng BIM.

Công Duẩn