NPTPMB đóng điện hoàn thành MBA T2 dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế”

Thứ ba, 21/11/2023 | 09:51 GMT+7
Vào lúc 02h45, sáng ngày 21/11/2023, tại thành phố Huế, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành đóng điện mang tải thành công MBA T2 công trình Nâng công suất MBA 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế đã góp phần cung cấp điện ổn định lâu dài cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế và các khu công nghiệp trong tỉnh.

Ông Bùi Văn Kiên – Phó Tổng Giám đốc EVNNPT họp cấp chủ đầu tư trước khi đóng điện

Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế ” thuộc địa phận phường An Tây, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế  do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt EVNNPT quản lý điều hành dự án với tổng mức đầu tư trên 61 tỷ đồng

Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Thay thế 02 máy biến áp 110/35/22kV - 40MVA T1 và T2 hiện hữu bằng 02 máy biến áp 110/35/22kV - 63MVA, di dời chống sét van 110kV thuộc lộ tổng MBA T1 và T2 hiện có về vị trí mới gần Máy biến áp; Thay thế thiết bị bao gồm tủ lộ tổng và tủ phân đoạn thanh cái 431, 432, 412,412-1, và thanh cái C41, C42; Lắp bổ sung 04 tủ ghép nối thanh cái phía 22kV, 05 tủ xuất tuyến phía 22kV; Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với quy mô mới của trạm.

 

Xe cứu hỏa phục vụ công tác đóng điện

Thời gian thi công bắt đầu từ 20/7/2023. Quá trình thi công, thời tiết tại Huế mưa nhiều ảnh hưởng đến tiến độ thi công các hạng mục phần xây dựng của công trình. Tuy nhiên NPTPMB đã điều hành, cùng các nhà thầu và phối hối hợp cùng đơn vị quản lý vận hành là công ty Truyền tải điện 2 thi công, lắp đặt, nghiệm thu hoàn thành công trình để đóng điện MBA T2 – 63MVA  để thay thế MBA T2-40MVA cũ đang bị sinh khí, đảm bảo đúng tiến độ

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó giám đốc NPTPMB cho biết thay MBA T2 - 110/35/22kV - 63MVA: Dự án “Nâng công suất máy biến áp 110kV tại trạm biến áp 220kV Huế” sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Thừa Thiên Huế, đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực cũng như tăng cường độ ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện.

Với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của lãnh đạo NPTPMB, sự phối hợp và theo dõi, bám sát hiện trường của cán bộ kỹ thuật, nhân viên vận hành cùng phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu tham gia thi công, đã kịp thời khắc phục khó khăn, vướng mắc trong suốt quá trình thi công giúp hoàn thành dự án đảm bảo về mặt kỹ thuật và chất lượng, đáp ứng tiến độ đề ra.

 

 

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB