NPTPMB tổ chức Đào tạo nhận thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Thứ sáu, 29/9/2023 | 16:29 GMT+7
Ngày 28/09/2023, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp cùng với giảng viên của Công ty TNHH Gcerti Đông Dương tổ chức khóa đào tạo nhận thức về Quản trị rủi ro doanh nghiệp

Toàn cảnh khóa Đào tạo

Tham dự Đào tạo về phía NPTPMB có ông Trần Thế Hùng – Giám đốc NPTPMB, các lãnh đạo phòng, ban Điều hành dự án 1,2,3,4 và toàn thể CBCNV. Về phía Công ty TNHH Gcerti Đông Dương có sự hiện diện của giảng viên thầy Trần Quang Hà và cô Trần Thị Tiên Thủy, đây đều là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy và đào tạo về quản trị rủi ro doanh nghiệp.

Khóa học đào tạo nhằm nâng cao nhận thức nhận thức của CBCNV tại NPTPMB về tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro, đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp.

Mục đích của quản trị rủi ro là kiểm kiểm soát rủi ro trong doanh nghiệp, giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra và tăng cường cơ hội thành công của doanh nghiệp. Bằng cách xác định các rủi ro, đánh giá mức độ nghiêm trọng và xác định giải pháp, doanh nghiệp có thể duy trì và phát triển bền vững.

Các học viên được giảng viên truyền đạt và hướng dẫn các kiến thức trên lý thuyết về quản trị rủi ro doanh nghiệp, một số phương pháp quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ phổ biến. Về phần thực hành, giảng viên đã chia sẻ, hướng dẫn về phương pháp xây dựng hồ sơ quản lý rủi ro cho doanh nghiệp, các bước thực hiện quản trị rủi ro trong doanh nghiệp và các biện pháp ứng phó rủi ro một cách hiệu quả

Nội dung kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên là những bài thi trắc nghiệm về lý thuyết các nội dung đã được học trong các buổi học và thực hành. Kết quả 100% học viên đạt yêu cầu về các nội dung được đào tạo. Chương trình đào tạo được diễn ra đúng kế hoạch, khoa học và hiệu quả, các học viên tích cực thảo luận về các nội dung liên quan thực tế.

 

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB