NPTPMB tập huấn bồi dưỡng, bổ sung kiến thức chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Thứ sáu, 25/8/2023 | 16:00 GMT+7
Ngày 25/8/2023, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã phối hợp cùng Sở tài nguyên môi trường tổ chức Khóa đào tạo “Đào tạo chuyên môn và trao đổi kinh nghiệm về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng”

Tham gia lớp tập huấn gồm 30 học viên là các cán bộ làm việc trong lĩnh vực đền bù giải phóng mặt bằng, kỹ thuật an toàn và các Ban Điều hành dự án 1,2,3,4 của NPTPMB.

Bà Phan Thị Ngọc Dung – Phó trưởng phòng quy hoạch kế hoạch sử dụng đất – Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Đỗ Đức Mạnh – Trưởng phòng đền bù – Ban Quản lý dự án các công trình diện miền Bắc trực tiếp truyền đạt kiến thức, trao đổi với khóa tập huấn.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Việc nhận thức, đánh giá sớm toàn diện các tác động có thể xảy ra trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi thực hiện dự án là cách nhà đầu tư có thể tránh được tối đa những tác động không tốt đến việc đầu tư dự án. Khóa đào tạo là cơ hội để các CBCNV tự đánh giá lại những ưu, nhược điểm của công tác này khi thực hiện các dự án truyền tải điện.

Nội dung của khóa đào tạo tập trung chủ yếu vào các văn bản pháp luật mới hiện hành về công tác quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất đai, đồng thời trao đổi và giải đáp các tình huống, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn. Mục đích nhằm giúp các học viên nắm bắt kịp thời nội dung, hiểu đúng và thực hiện đúng các qui định của Nhà nước, trên cơ sở đó có những hoạch định khoa học, đúng pháp luật cho các hoạt động của đơn vị mình./.​

Công Duẩn