EVNNPT đào tạo nhận thức BIM cho gần 600 cán bộ công nhân viên

Thứ sáu, 1/9/2023 | 07:48 GMT+7
Ngày 31/8, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Khóa đào tạo trực tuyến “Nhận thức mô hình thông tin công trình Building Information Modelling (BIM) và đào tạo BIM cơ bản”. Khóa đào tạo được EVNNPT giao cho Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Ant Academy tổ chức.

Tham dự khóa đào tạo có ông Trần Thế Hùng – Giám đốc Ban Quản lý dự án Truyền tải điện, lãnh đạo các Ban của EVNNPT; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc EVNNPT cùng gần 600 học viên là các cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty.

Giảng viên trực tiếp truyền tại đạt khóa đào tạo là TS Tạ Ngọc Bình – Trưởng phòng Nghiên cứu Kinh tế đầu tư và Xây dựng số (Viện Kinh tế xây dựng), ông Nguyễn Quốc Bảo - Chuyên gia BIM - Viện Kinh tế xây dựng, ông Nguyễn Danh Thắng - Tổng giám đốc Công ty D-BIM, Thành viên tổ chuyên gia tư vấn - Ban chỉ đạo BIM Bộ Xây dựng.

A screenshot of a videoDescription automatically generated

Cán bộ công nhân viên EVNNPT tham gia đào tạo nhận thức BIM

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, ông Trần Thế Hùng – Giám đốc Ban QLDA Truyền tải điện cho biết: Việc ứng dụng mô hình BIM vào dự án đầu tư xây dựng là cần thiết, giúp dễ dàng trao đổi thông tin và phối hợp giữa các bên liên quan, nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, hạn chế sai sót trong quá trình thi công từ đó giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư dự án, đồng thời phù hợp với yêu cầu chung của Chính phủ trong thời gian tới. Việc đáp ứng lộ trình ứng dụng BIM sẽ thực hiện tuần tự theo từng bước, từ giai đoạn thiết kế, thi công và bàn giao mô hình thông tin phục vụ quản lý vận hành công trình.

Đối với ngành truyền tải điện đây là cơ hội để từng bước tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm quốc tế để áp dụng phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị trong công tác đầu tư xây dựng, quản lý vận hành hiệu quả trong thời gian tới phù hợp với xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển của EVNNPT. 

Giảng viên chia sẻ kiến thức về BIM

Nội dung khóa đào tạo sẽ trang bị kiến thực cho cho các cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng của EVNNPT các kiến thức về mô hình thông tin công trình; nâng cao nhận thức về BIM để áp dụng BIM vào trong các dự án lưới điện truyền tải của EVNNPT.  

Khóa đào tạo lần này nhằm mục đích, phổ biến cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn của EVNNPT nắm rõ nhận thức, tầm quan trọng và các bước triển khai áp dụng BIM trong các dự án đầu tư xây dựng và công tác quản lý vận hành.

Nội dung khóa đào tạo gồm các chuyên đề phổ biến các kiến thức cơ bản về thiết kế mô hình thông tin công trình (BIM); Các cơ sở pháp lý và tiêu chuẩn áp dụng đối với công tác thiết kế BIM, đánh giá sự phù hợp với các tiêu chuẩn thiết kế của Việt Nam; Sự phù hợp pháp lý đối với luật đấu thầu và các quy định nói chung về đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện BIM; Đề xuất lộ trình ứng dụng BIM trong công tác đầu tư các dự án lưới điện truyền tải tại EVNNPT trong thời gian tới, cách thức tổ chức triển khai dự án có áp dụng BIM: Vai trò của EVNNPT, các đơn vị QLDA, đơn vị QLVH… trong lộ trình thực hiện BIM; Đánh giá việc tham gia tiến trình BIM đối với các nhà thầu đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện dự án: xây lắp, nhà sản xuất cung cấp vật tư thiết bị, thí nghiệm…

Trạm biến áp 220kV Krông Ana và đấu nối - trạm biến áp 220kV đầu tiên tại Việt Nam áp dụng BIM trong đầu tư xây dựng, quản lý vận hành

Việc ứng dụng mô hình BIM vào dự án đầu tư xây dựng là cần thiết, giúp dễ dàng trao đổi thông tin và phối hợp giữa các bên liên quan, nhằm nâng cao chất lượng thiết kế, hạn chế sai sót trong quá trình thi công từ đó giúp tối ưu hóa chi phí đầu tư dự án. Mô hình này được thực hiện tuần tự theo từng bước, từ giai đoạn thiết kế, thi công và bàn giao mô hình thông tin phục vụ quản lý vận hành công trình.

Thu Hiền