Ban QLDA Truyền tải điện nỗ lực vượt khó để hoàn thành kế hoạch EVNNPT giao

Thứ hai, 8/1/2024 | 13:46 GMT+7
Ngày 8/1/2024, tại Hà Nội, Ban QLDA Truyền tải điện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Kiên - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc EVNNPT, đồng chí Nguyễn Huy Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, đại diện các Ban tham mưu Đảng ủy, các Ban chuyên môn của EVNNPT.

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng; khởi công, đóng điện nhiều dự án quan trọng

Trong năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV và Ban Tổng Giám đốc EVNNPT, Đảng ủy NPTPMB đã lãnh đạo đơn vị vượt mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ NPTPMB ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu. Đã có chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của các Đảng ủy viên, Bí thư các Chi bộ cùng toàn thể cán bộ, Đảng viên trong NPTPMB. Phối hợp, phân bổ, sắp xếp hài hòa, linh hoạt giữa công tác Đảng và chuyên môn cùng việc tập huấn nâng cao nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy NPTPMB đã quan tâm, chú trọng công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo các quy định, hướng dẫn của Đảng uỷ Tập đoàn, Đảng uỷ EVNNPT. Kịp thời rà soát, kiện toàn tổ chức, nhân sự đồng bộ với tổ chức chuyên môn, đoàn thể, phù hợp với tình hình mới; đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Đồng chí Võ Lương Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB trình bày báo cáo tại Hội nghị

Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy NPTPMB đã xây dựng và thực hiện tốt chương trình kiểm tra giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra. Công tác dân vận, và hoạt động Công đoàn, đoàn thanh niên trong thời gian qua có nhiều đổi mới, đã kịp thời hưởng ứng các sự kiện quan trọng của đất nước, cơ quan, đơn vị. Năm 2023, Đảng ủy NPTPMB đã thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp 3 đảng viên, đạt kế hoạch đề ra của năm 2023.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, năm 2023, NPTPMB đã nỗ lực hoàn thành đóng điện được 9/6 dự án, trong đó có nhiều dự án rất quan trọng, trọng điểm. Khởi công được 17/15 dự án. Tổng giá trị giải ngân đạt hơn 1.044 tỷ đồng.

NPTPMB giải quyết được các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, vướng mắc trong quá trình thi công,… của các dự án trọng điểm cấp bách.

Trong công tác triển khai chủ đề năm 2023 “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, NPTPMB đã nghiêm túc quán triệt và tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp một cách quyết liệt và đồng bộ, qua đó đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

: Đồng chí Trần Thế Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt hơn nữa trong năm 2024

Với các kết quả đạt được trong năm 2023, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT ghi nhận và biểu dương tập thể Đảng ủy, lãnh đạo và CBCNV NPTPMB trong năm qua đã nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp phần quan trọng vào kết quả chung của Tổng công ty trong năm 2023 vừa qua.

Năm 2024, NPTPMB có tổng số 94 dự án các giai đoạn, trong đó kế hoạch khởi công 16 dự án, kế hoạch đóng điện 21 dự án. Tổng nhu cầu vốn đầu tư là 1.990 tỷ đồng.

Để hoàn thành được mục tiêu trên, đồng chí Phạm Lê Phú – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT đề nghị Đảng bộ NPTPMB tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định của Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú trao Bằng khen của EVN cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của NPTPMB

Làm tốt công tác quy hoạch cấp ủy đến năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp với thực tiễn, theo hướng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.

Tăng cường chỉ đạo, giám sát các cấp uỷ trực thuộc trong việc duy trì nền nếp sinh hoạt định kỳ, nâng cao chất lượng thảo luận; quan tâm hơn nữa sinh hoạt chuyên đề và kiểm tra, giám sát của chi bộ; phân công thực hiện các nghị quyết, kết luận sau cuộc họp. Tăng cường chất lượng kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của uỷ ban kiểm tra; tập trung kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với người đứng đầu các đơn vị, cấp ủy viên các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị NPTPMB tổ chức phổ biến, tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể CBCNV lập kế hoạch, triển khai hiệu quả các công việc và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 ngay sau khi Hội đồng thành viên EVNNPT phê duyệt.

Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, các Ban EVNNPT để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ các thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án như chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công…

Kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư trong các khâu chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt. Nâng cao chất lượng công tác lập dự toán để chuẩn xác ngay từ đầu, tránh trường hợp phải lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn được nhà thầu.

Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở của EVNNPT cho các cá nhân xuất sắc của NPTPMB

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để đảm bảo chất lượng công trình. Tăng cường công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật để có thể nắm bắt, làm chủ được các công nghệ mới.

Đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV.  Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm và thu nhập cho CBCNV trong đơn vị.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 là hết sức khó khăn đối với Tổng công ty nói chung, NPTPMB nói riêng, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị tập thể lãnh đạo và từng CBCNV trong NPTPMB tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, đoàn kết, sáng tạo, chủ động vượt qua những khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của Tổng công ty. Tổng Giám đốc EVNNPT tin tưởng với truyền thống tốt đẹp, tinh thần lao động sáng tạo cộng với sự đoàn kết, nhất trí, NPTPMB sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT Nguyễn Huy Thắng trao Giấy khen của EVNNPT cho các tập thể, cá nhân xuất sắc của NPTPMB

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thế Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ EVNNPT, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB cảm ơn Lãnh đạo EVNNPT và các Ban chuyên môn của EVNNPT đã luôn quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ hỗ trợ kịp thời; cảm ơn các đơn vị liên quan đã phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ NPTPMB trong thời gian vừa qua và NPTPMB hy vọng sẽ luôn nhận được quan tâm giúp đỡ, sự phối hợp của cấp trên trong thời gian tới.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của NPTPMB dự báo sẽ có nhiều khó khăn thử thách, lãnh đạo NPTPMB kêu gọi và đề nghị tất cả CBCNV đoàn kết thống nhất, phát huy tối đa năng lực của mình để cùng vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ EVNNPT giao trong năm 2024.

Lãnh đạo EVNNPT và Công đoàn EVNNPT tặng quà chúc mừng năm mới NPTPMB

Xuân Tiến