Đại hội Chi bộ 2 - Đảng bộ Ban QLDA Truyền tải điện thành công tốt đẹp

Thứ sáu, 16/9/2022 | 15:10 GMT+7
Ngày 16/9/2022, tại Hà Nội, Chi bộ 2 (phòng Kế hoạch) – Ban QLDA Truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025

Đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ NPTPMB.

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện

Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 2 đã khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng. Trong nhiệm kỳ, dù gặp rất nhiều khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng, cụ thể như thủ tục trình tự công tác chuẩn bị đầu tư phức tạp và mất nhiều thời gian, giá nguyên vật liệu tăng cao gây ảnh hưởng đến công tác đấu thầu, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các khó khăn vướng mắc trong công tác BT-GPMB... Tuy nhiên toàn Chi bộ đã có sự cố gắng nỗ lực rất lớn để khắc phục khó khăn và đã đạt được kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó đã khởi công được 23 dự án, đóng điện được 12 dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 36 dự án... Tính đến thời điểm này đã giải ngân xấp xỉ 1.000 tỉ đồng.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Chi bộ thường xuyên quán triệt các văn bản, nghị quyết, kế hoạch... của Đảng ủy NPTPMB, EVNNPT, EVN. Chi bộ luôn đổi mới trong việc ban hành các chủ trương của Chi bộ, của Phòng, lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ của Chi bộ cũng như của Đảng ủy.

Chi bộ thực hiện triển khai học tập, sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và chuyên đề hằng năm.

Chi bộ triển khai thực hiện quán triệt Công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, thông tin dư luận, phản bác các quan điểm sai trái thù địch cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chi bộ đã thực hiện công tác quy hoạch Bí thư, phó bí thư, cán bộ lãnh đạo, quản lý của đơn vị nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn bộ cán bộ Đảng viên được tham gia ý kiến với lãnh đạo chính quyền trong việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể được Chi bộ triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Trên cơ sở các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ 2 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022-2025. Trong đó Chi bộ sẽ phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Chi bộ vững mạnh, đoàn kết có đủ năng lực đáp ứng hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng ủy NPTPMB giao và các nhiệm vụ được EVNNPT giao. Nhiệm kỳ 2022-2025 phấn đấu hoàn thành 90-100% kế hoạch được giao. Riêng trong năm 2022 phấn đấu khởi công 17 dự án hoàn thành 100% kế hoạch giao; đóng điện, hoàn thành 11 dự án; giải ngân 1.400 tỉ hoàn thành 80% kế hoạch.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ 2 xây dựng và hoàn thiện các quy trình chuyên môn nghiệp vụ gắn liền với công tác chỉ đạo điều hành. Bồi dưỡng, trình độ, năng lực, phẩm chất, tác phong giao nhiệm vụ, mức độ hoàn thành công việc. Hàng tháng, quý tổ chức cho CBCNV trao đổi kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ góp phần nâng cao chất lượng CBCNV trong thực hành công việc. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2022, góp phần hoàn thành kế hoạch chung của NPTPMB nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đánh giá cao những cố gắng của Chi bộ 2 nhiệm kỳ 2020-2022 đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đảm bảo đúng tiến độ các dự án được giao, hoàn thành các chỉ tiêu về khởi công, đóng điện, quyết toán các năm 2020, 2021. Chi bộ luôn giữ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bí thư Chi bộ và các Đảng viên luôn gương mẫu đi đầu trong công việc. Dù nhân lực thiếu nhưng phòng Kế hoạch đã có những đóng góp lớn, đi đầu trong việc thành công của NPTPMB ngày hôm nay. Không khí làm việc của CBCNV tốt, nội bộ đoàn kết, có tinh thần hỗ trợ lẫn nhau.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn nhìn nhận, vai trò “tham mưu trưởng” của Phòng kế hoạch còn chưa nổi bật. Công tác đấu thầu vẫn còn hạn chế, quá trình lựa chọn nhà thầu kéo dài. Công tác cập nhật hồ sơ, báo cáo trên phần mềm IMIS còn chậm. Công tác đào tạo chưa tổ chức thành các lớp đào tạo chuyên sâu.

Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Trần Thế Hùng yêu cầu Chi bộ 2 lãnh đạo tập thể Chi bộ thực hiện tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới phương pháp lãnh đạo phát huy vai trò người đứng đầu trong chi bộ. Chi bộ 2 lãnh đạo phòng Kế hoạch phải tích cực nắm bắt mọi mặt hoạt động của Ban xét trong mối liên hệ với EVN, EVNNPT và trong mối liên hệ với các hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, từ đó hình thành hệ thống quan điểm, định rõ mục tiêu để tham mưu cho lãnh đạo Ban các vấn đề vĩ mô, định hình xu hướng, con đường phát triển của NPTPMB trong 5 năm, 10 năm tới.

Trong hoạt động hàng ngày, Chi bộ 2 lãnh đạo phòng Kế hoạch là phòng điều phối, khớp nối các phòng, các đơn vị bảo đảm nhịp nhàng và hiệu quả. Tham mưu cho lãnh đạo đánh giá mức độ hoàn thành kế hoạch tháng/quý/năm của các đơn vị. Phát hiện các vướng mắc nảy sinh và đề xuất biện pháp tháo gỡ, khắc phục. Xây dựng mối quan hệ công tác tốt với các đơn vị trong Ban. Bảo đảm hài hoà, có trách nhiệm và hiệu quả. Việc lấy ý kiến các phòng, ban trong quá trình thực hiện nghiệp vụ quản lý dự án phải linh hoạt, rõ ràng, minh bạch và gắn chặt trách nhiệm giải trình đối với cá nhân, đơn vị được lấy ý kiến.

Làm rõ các nguyên nhân gây chậm trễ trong đấu thầu, từ đó có giải pháp căn cơ, khắc phục bằng được những thiếu sót tồn tại trong đấu thầu thời gian qua. Tổ chức và phân công lao động hợp lý để phát huy hết năng lực, hiểu biết cá nhân nhằm đẩy nhanh quá trình lựa chọn nhà thầu, nâng cao chất lượng xét thầu tại NPTPMB. Tập trung lực lượng có kỹ năng và trình độ chuyên môn tốt vào khâu lập dự toán gói thầu, coi đây là một trong những khâu trọng yếu của quá trình lựa chọn nhà thầu.

Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và các mạng xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số. Bảo đảm an toàn thông tin trong môi trường mạng internet cũng như các mạng xã hội. Không ngừng đào tạo và tự đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phấn đấu xây dựng từ đội ngũ của mình được 1 – 3 chuyên gia.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Chí Sỹ - Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Kế hoạch NPTPMB nhiệm kỳ 2020-2022 tiếp tục được Đại hội bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Kiều Như Lục – Phó Trưởng phòng Kế hoạch NPTPMB được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội.

Box: Một số chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng của Chi bộ 2 NPTPMB:

- 100% Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị được học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương khóa XIII, của Đảng ủy cấp trên.

- Chi bộ phấn đấu thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. 100% đảng viên xây dựng và thực hiện tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

- Chi bộ thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ định kỳ và chuyên đề.

- Chi bộ phấn đấu bồi dưỡng kết nạp đảng cho 05 quần chúng ưu tú; kết nạp mới 05 đảng viên.

- Trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ kiểm tra, giám sát 06 đảng viên, mỗi năm kiểm tra, giám sát 02 đảng viên.

- Phấn đấu xếp loại tổ chức đoàn thể của đơn vị: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Tổ chức xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chi bộ phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên./.

Các đại biểu dự Đại hội thực hiện nghi thức chào cờ

Đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các đại biểu tiến hành nghi thức bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2 tại Đại hội

Đồng chí Trần Thế Hùng – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2

Các đại biểu dự Đại hội tặng hoa chúc mừng Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ 2

Các đại biểu Chi bộ 2 thông qua Nghị quyết Đại hội

Xuân Tiến