NPTPMB tổ chức khóa đào tạo đẩy mạnh đồng bộ phần mềm điện tử trong Quản lý ĐTXD.

Thứ bảy, 14/5/2022 | 18:20 GMT+7
Ngày 14/05/2022 Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm quản lý đầu tư xây dựng (ĐTXD) theo chỉ đạo của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Thực hiện lộ trình phát triển hệ thống quản lý dự án thông minh, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng ứng dụng trong công việc, NPTPMB đã tập trung triển khai đào tạo cho cán bộ công nhân viên của NPTPMB và các nhà thầu thi công cũng như các đơn vị tư vấn giám sát đang phối hợp làm việc cùng NPTPMB để thực hiện triển khai trên các dự án của NPTPMB.

NPTPMB đã đặt mục tiêu trong năm 2022 phấn đấu sớm hoàn thành 100% sử dụng  ứng dụng phần mềm điện tử cho toàn bộ các dự án đang thi công; đồng thời duy trì khai thác, ổn định hiệu quả hệ thống.

Việc áp dụng phần mềm nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm quản lý ĐTXD sẽ mang lại hiệu quả, giúp giảm được nhân lực  tăng sự công khai, minh bạch các số liệu thông qua theo dõi dữ liệu trực tuyến  và mang lại lợi ích rõ rệt đối với cả NPTPMB và cá đơn vị bạn tham gia các dự án do NPRPMB quản lý.

Sau khi hoàn thành cài đặt, ứng dụng phần mềm, NPTPMB có thể dễ dàng theo dõi được công việc hàng ngày trên dự án đang thi công. Hơn thế nữa, vào bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu, lãnh đạo NPTPMB có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin ở mọi lúc, mọi nơi thông qua ứng dụng trên phần mềm. Qua đó, giúp NPTPMB có thể chủ động kiểm tra và hoàn toàn chủ động được việc điều chỉnh tiến độ dự án phù hợp; qua đó có giải pháp sử dụng ứng dụng nâng cao hiệu quả kinh tế; đồng thời góp phần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội, Số liệu thu thập từ xa cũng kịp thời phục vụ việc tính giám sát chất lượng, tính toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin cậy trong công trường thi công…

Đối với EVNNPT nói chung và NPTPMB nói riêng, việc áp dụng nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý ĐTXD giúp hỗ trợ việc điều hành từ xa, giảm nhân công, góp phần tăng năng suất lao động./.

Một số hình ảnh 

Toàn cảnh buổi đào tạo