Tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2022, thời gian tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hưởng ứng Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30 tối thứ bảy, ngày 26/3/2022.

Thứ sáu, 11/3/2022 | 16:02 GMT+7