CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM (21/12/1954 - 21/12/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                            CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 4 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN TRUYỀN TẢI ĐIỆN (01/06/2020 - 01/06/2024) VÀ 16 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (01/07/2008 - 01/07/2024)                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang của 8 trạm biến áp 220kV, sẵn sàng đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng 2024

Hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang của 8 trạm biến áp 220kV, sẵn sàng đảm bảo điện cho khu vực phía Bắc từ mùa nắng nóng 2024

Sáng ngày 28/4/2024, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện (NPTPMB) đã hoàn thành lắp đặt tụ bù ngang 8/8 Trạm biến áp 220kV khu vực phía Bắc thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”. Việc hoàn thành Dự án góp phần quan trọng vào đảm bảo điện cho khu vực miền Bắc theo...Công Đoàn NPTPMB thăm hỏi động viên CBCNV trên  các công trường dự án NPTPMB đang triển khai thi công

Công Đoàn NPTPMB thăm hỏi động viên CBCNV trên các công trường dự án NPTPMB đang triển khai thi công

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 16/4/2024, ông Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, đoàn viên trên công trường dự án NPTPMB trực tiếp...


Công đoàn NPTPMB thăm hỏi Tháng công nhân và tháng ATVSLĐ tại công trường Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Công đoàn NPTPMB thăm hỏi Tháng công nhân và tháng ATVSLĐ tại công trường Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, ngày 19/4/2024, ông Nguyễn Quang Anh – Chủ tịch Công đoàn Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên tại TBA 220kV Long Biên thuộc Dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải...Tập trung nguồn lực hoàn thành đóng điện dự án: “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Tập trung nguồn lực hoàn thành đóng điện dự án: “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024”

Ngày 16 và 17/4/2024, lãnh đạo Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc tại dự án “Lắp đặt tụ bù lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc năm 2024” do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB đại diện cho chủ đẩu tư trực tiếp...
Lãnh đạo EVNNPT đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy

Lãnh đạo EVNNPT đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy

Ngày 04/4/2024, tại tỉnh Thái Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Ông Bùi Văn Kiên và đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ, đôn đốc nhà thầu xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Lắp MBA 220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy do Ban quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB)...


Đóng điện hoàn trả thành công 02 đường dây 220kV thuộc công trình: Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Đóng điện hoàn trả thành công 02 đường dây 220kV thuộc công trình: Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ

Vào lúc 22h38p ngày 02/4/2024, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 02 ĐZ 220kV: Đường dây 220kV Thạnh Mỹ - Đak Mi 4 và Đường dây 220kV TBA 500kV Thạnh Mỹ - TBA 220kV Thạnh Mỹ thuộc công trình: Mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500kV...