EVNNPT khởi công Lắp đặt 02 ngăn lộ 110kV TBA 220kV Hải Dương đấu nối ĐZ 110kV Hải Dương - Đồng Niên

Thứ sáu, 17/6/2022 | 15:39 GMT+7
Ngày 16/06/2022, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB), trực thuộc Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) phối hợp với các nhà thầu tổ chức khởi công dự án Lắp đặt 02 ngăn lộ 110kV TBA 220kV Hải Dương đấu nối ĐZ 110kV Hải Dương - Đồng Niên. Theo kế hoạch, công trình dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2022

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 17 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án truyền tải điện thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. Nhà thầu khảo sát xây dựng: Công ty Cổ phần Điện II (ELECOII). Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: ELECOII. Nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng điện 5 (PECC5);

Dự án được thực hiện trong khuôn trạm biến áp 220kV Hải Dương hiện hữu và phần đất mở rộng ngoài hàng rào trạm (phía Đông Nam của trạm 220kV Hải Dương) tại địa phận xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương;

Dự án được đầu tư xây dựng với mục tiêu: Đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương và các khu công nghiệp trong tỉnh. Tăng cường cấp điện cho trạm biến áp 110 kV Đồng Niên. Tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện. Giảm tổn thất điện năng trong lưới, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN;

Dự án có quy mô Lắp đặt thiết bị đầy đủ cho 02 ngăn lộ đường dây 110kV (J13; J14) đi TBA 110kV Đồng Niên (E8.1). Di chuyển trạm biến áp tự dùng 35(22)/0,4kV hiện có sang vị trí phần mở rộng đất. Kéo dài thanh cái 110kV ra thêm 02 ngăn. Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ, đo đếm điện năng phù hợp với quy mô của trạm. Hoàn thiện hệ thống thông tin liên lạc phù hợp với quy mô của trạm. San nền mở rộng trạm diện tích mở rộng 1350,35 m2. Xây dựng cột, xà thép, móng cột cho các ngăn lộ mở rộng. Xây dựng trụ, móng trụ đỡ thiết bị 110kV và móng trụ đỡ phần thiết bị di chuyển TBA tự dùng 35/0,4kV. Xây dựng hệ thống mương cáp cho phần thiết bị lắp mới. Xây dựng mới 01 nhà điều khiển bảo vệ. Xây dựng đường ô tô làm mới nối tiếp đường hiện có trong trạm;

Ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Dự án sau khi hoàn thành sẽ Đáp ứng nhu cầu phụ tải (truyền tải công suất và điện năng), khu vực cấp điện, các mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn lưới điện, vai trò của công trình trong lưới điện khu vực, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của khu vực, đảm bảo ổn định hệ thống lưới điện 110kV khu vực 1 tỉnh Hải Dương, Tăng cường độ tin cậy cung cấp điện cho các phụ tải khu vực, giảm tải cho một số đường dây 110kV trong khu vực, giảm tổn thất trên lưới điện tỉnh Hải Dương, Tăng cường hiệu quả đầu tư của ngành điện;

 Đồng thời hỗ trợ hệ thống truyền tải khu vực, tăng cường khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển kinh tế gắn với giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Quốc gia.

Một số hình ảnh

Công Duẩn