Đảng - Đoàn thể

Hội nghị Người lao động NPTPMB năm 2024

Thứ tư, 27/3/2024 | 10:23 GMT+7
Vào sáng ngày 26/3/2024, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2024 với sự tham dự của 89 đại biểu. Giám đốc NPTPMB - Trần Thế Hùng và Chủ tịch Công đoàn NPTPMB - Nguyễn Quang Anh chủ trì Hội nghị.

Do trụ sở cơ quan đang phải đi thuê, cơ sở vật chất còn thiếu, Hội nghị Người lao động năm 2024 của NPTPMB được tổ chức bằng hình thức kết hợp giữa hội nghị trực tiếp và trực tuyến (kết hợp HNTH và Zoom) tại 3 phòng họp của Ban tại trụ sở (23 Lạc Trung, Hà Nội) và tại các điểm cầu Ban ĐHDA 2 (Đà Nẵng), Ban ĐHDA 3 (Nha Trang), Ban ĐHDA 4 (Tp HCM).

Hội nghị vinh dự được đón tiếp ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và đại diện các Ban Kế hoạch, An toàn, KTTT, TCKT, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Chính sách pháp luật Công đoàn EVNNPT.

Ông Lê Hồng Khoái – Trưởng phòng Tổng hợp NPTPMB phát biểu Khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê Hồng Khoái - Trưởng phòng Tổng hợp NPTPMB cho biết, Hội nghị Người lao động được tổ chức là dịp để lãnh đạo Ban lắng nghe, giải quyết và trả lời các câu hỏi, kiến nghị của người lao động. Do đó, các đại biểu tham dự cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tham luận với Hội nghị nhiều ý kiến, kiến nghị, nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động được thực hiện tốt nhất.

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, hàng năm Chính quyền và Công đoàn NPTPMB luôn phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức Hội nghị Người lao động, để công khai những thông tin người lao động cần được biết, được đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động Ban năm 2023, Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), Nội quy lao động; tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh; lắng nghe, trả lời ý kiến và giải quyết các kiến nghị của người lao động...

Ông Võ Lương Nhân – Phó Giám đốc NPTPMB báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo trước Hội nghị về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết, năm 2023 NPTPMB đã tập trung mọi nguồn lực để vượt qua những khó khăn, đẩy mạnh tiến độ thi công, đóng điện đưa vào vận hành các dự án theo kế hoạch được giao; tập trung đẩy nhanh công tác quyết toán các công trình hoàn thành. Trong công tác đầu tư xây dựng, NPTPMB đạt khối lượng 1.018,859 tỷ/940,443 tỷ; đạt 108,33% so với kế hoạch; 100% CBCNV được huấn luyện, sát hạch về an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động theo quy định; không để xảy ra tai nạn lao động do vi phạm quy trình, quy định hoặc do lỗi của người lao động hoặc người sử dụng lao động trong quá trình công tác.

Trong năm 2023, NPTPMB hoàn thành đóng điện 10/7 dự án (theo kế hoạch điều chỉnh số 299/QĐ-HĐTV ngày 08/12/2023 của EVNNPT), khởi công 17 dự án trong đó có nhiều dự án quan trọng như: Mở rộng ngăn lộ và cải tạo TBA 500 kV Thạnh Mỹ, Lắp MBA 500kV thứ 2 và MBA 220kV Trạm biến áp 500kV Đức Hòa 2 và đấu nối, Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn, Lắp đặt tụ bù đảm bảo cung cấp điện cho miền Bắc, …

NPTPMB luôn đảm bảo việc làm ổn định cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Đời sống người lao động trong NPTPMB được cải thiện, luôn duy trì được mức lương, thu nhập ổn định. Các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến người lao động được NSDLĐ quan tâm thực hiện đầy đủ. Quy chế dân chủ được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2023, NPTPMB không có khiếu nại, tố cáo của người lao động liên quan đến các quyền lợi hợp pháp.

Ông Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch Công đoàn NPTPMB trình bày báo cáo của đại diện

người lao động về kết quả các Hội nghị

Tiếp theo phần báo cáo của đại diện NSDLĐ, đ/c Nguyễn Quang Anh - Chủ tịch Công đoàn NPTPMB đã trình bày báo cáo của đại diện người lao động về kết quả các Hội nghị Người lao động cấp phòng, tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người lao động.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, NPTPMB xác định công tác pháp chế, xây dựng các quy định QLNB là nền tảng, là cơ sở quan trọng trong thực hiện quản trị doanh nghiệp. NPTPMB đã và đang tích cực củng cố công tác hoạt động pháp chế, chú trọng xây dựng các quy định QLNB để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, của Nhà nước, theo đúng chỉ đạo của EVN, EVNNPT, đồng thời đáp ứng thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của NPTPMB trong tình hình mới.

Ngoài việc thực thi các quy chế, quy định của EVN, EVNNPT, NPTPMB đã thực hiện tốt chương trình xây dựng quy định nội bộ, trong quá trình xây dựng luôn tổ chức lấy ý kiến góp ý rộng rãi trong toàn NPTPMB, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến người lao động. Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn thường xuyên tuyên truyền phổ biến cho người lao động biết về các quyền lợi, nghĩa vụ được thay đổi, bổ sung đối với các văn bản mới ban hành.

Ông Lê Thành Đô - Đại diện ban Thanh tra nhân dân đã trình bày báo cáo

kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm 2023

Tại Hội nghị, đ/c Lê Thành Đô - Đại diện ban Thanh tra nhân dân đã trình bày báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024 . Bên cạnh đó, các đại biểu từ các phòng chức năng tham gia đưa những ý kiến tham luận về các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2024.

Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT chỉ đạo, phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đánh giá cao thành tích của Ban Quản lý dự án truyền tải điện năm 2023 trong công tác quản lý dự án của đơn vị, đồng thời đề nghị toàn thể CBCNV đồng sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2024. Ông Nguyễn Huy Thắng đề nghị NPTPMB tăng cường công tác phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo và tự đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao chất lượng cán bộ; giải quyết tốt chính sách, chế độ; từng bước cải thiện thu nhập và chế độ phúc lợi cho CBCNV; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên; hoàn thiện hệ thống, cơ chế, chính sách của đơn vị; tạo cơ chế để khuyến khích, thu hút lực lượng lao động có chất lượng cho cơ quan, đơn vị.

Ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ông Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB đã cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và sự ủng hộ nhiệt tình của Lãnh đạo, Công đoàn EVNNPT, đồng thời hứa sẽ tiếp thu chỉ đạo và đưa vào Nghị quyết của Hội nghị, trong thời gian tới NPTPMB sẽ có những giải pháp hợp lý nhằm tiếp tục nâng cao đời sống người lao động và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận Hội nghị, đ/c Giám đốc nhấn mạnh NPTPMB phải tiếp tục xây dựng, tuyên truyền hình ảnh CBCNV EVNNPT, NPTPMB mang tính chuyên nghiệp, hiện đại. Lãnh đạo Ban cũng đưa ra những định hướng, nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị trong năm 2024, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Đảm bảo tiến độ các dự án, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm hiện đại hóa, số hóa quy trình và hoàn thành kế hoạch chuyển đổi số; triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được EVNNPT giao năm 2024; tăng cường triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm tăng doanh thu, nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho người lao động; tiếp tục quan tâm, chăm lo đến đời sống CBCNV, nhất là CBCNV có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Hội nghị Người lao động năm 2024 của NPTPMB đã kết thúc tốt đẹp trên tinh thần dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình làm việc đề ra./.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị người lao động

Một số hình ảnh khác:

Ông Đoàn Công Duẩn – phòng Tổng hợp trình bày Tham luận trước Hội nghị

Ông Đoàn Văn Đạo – phòng KT-AT trình bày Tham luận trước Hội nghị

 

 

Đoàn Công Duẩn - NPTPMB