NPTPMB tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Thứ sáu, 30/12/2022 | 15:40 GMT+7
Ngày 30/12/2022 tại Hội trường EVNNPT, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB), đã tổ chức thành công Hội nghị Tổng kết công tác Đảng và chuyên môn năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của NPTPMB.

Tham dự Hội nghị, về phía Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT; đồng chí Nguyễn Minh Thắng - TVHĐTV EVNNPT; đồng chí Vũ Trần Nguyễn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT; đồng chí Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư đảng ủy EVNNPT; đồng chí Trịnh Tuấn Sơn - UVTV Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn EVNNPT; cùng với các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban trực thuộc EVNNPT. Về phía NPTPMB có đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB; các Phó Giám đốc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên cùng toàn thể CNCNV trong NPTPMB.

Đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT và đ/c Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB chủ trì Hội nghị

Đ/c Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Xây dựng Đảng được chú trọng

Đảng ủy NPTPMB chú trọng quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Trung ương, cấp ủy cấp trên về công tác tổ chức, cán bộ. Hoàn thành công tác quy hoạch cấp ủy diện Đảng ủy EVNNPT, diện Đảng ủy NPTPMB quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 2025 - 2030. Hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp EVN, EVNNPT, NPTPMB quản lý giai đoạn 2021 - 2026, xây dựng mới giai đoạn 2026 - 2031. Tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy NPTPMB nhiệm kỳ 2022 – 2025. Hoàn thành công tác nhận xét, đánh giá cán bộ đảng viên năm 2022...

Trong năm 2022, Đảng ủy NPTPMB đã cử 07 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng; đang có 01 đồng chí học Cao cấp LLCT và 03 đồng chí học Trung cấp Lý luận chính trị; tổ chức Kết nạp mới 01 Đảng viên; đang thực hiện các thủ tục để thẩm tra lý lịch 02 quần chúng ưu tú để kết nạp Đảng.

Đảng ủy NPTPMB đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc chủ động nắm bắt tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên, người lao động, tiếp nhận, xử lý, tổng hợp thông tin từ cơ sở để có chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được coi trọng, quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo Quy định số 58-QĐ/TW ngày 8/2/2022 của Bộ Chính trị. Công tác điều động, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện nghiêm túc và tuân thủ quy định về công tác cán bộ, cấp ủy của EVNNPT.

Đ/c Võ Lương Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc NPTPMB đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thực hiện đúng quy định Điều lệ của Đảng. Năm 2022, Đảng ủy NPTPMB đã tổ chức kiểm tra Chi bộ 3 và đồng chí Bí thư Chi bộ 3; giám sát Chi bộ 2 và đồng chí Bí thư Chi bộ 2 trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số công tác trọng tâm khác. Đồng thời, năm 2022 UBKT Đảng ủy đã kiểm tra Chi bộ 4 và đồng chí Bí thư Chi bộ 4; giám sát Chi bộ 5 và đồng chí Bí thư Chi bộ 5.

Định kỳ hàng tháng, Đồng chí Bí thư Đảng ủy NPTPMB tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân theo đúng quy chế hiện hành.

Đảng ủy thường xuyên tăng cường giám sát các chi bộ trong việc việc chấp hành các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, của cấp uỷ các cấp, các quy định nội bộ liên quan, việc chấp hành Quy chế làm việc của Đảng uỷ. Giám sát thường xuyên đảng viên trong việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, về đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú…

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Đảng ủy chú trọng; triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế quản lý, quản trị nội bộ; công khai và thực hiện đúng các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện nghiêm công tác kê khai, minh bạch tài sản; tăng cường công tác tự kiểm tra nhằm phát hiện sớm, khắc phục triệt để những sơ hở trong quản lý, điều hành.

Trong thời gian qua, công tác dân vận trong Đảng bộ đã được triển khai, phát huy dân chủ trong xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách; chủ động nắm tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng để giải quyết kịp thời những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của CBCNV; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thực hiện công khai các chủ trương, quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của của CBCNV, góp phần tích cực vào việc xây dựng và củng cố khối đoàn kết trong toàn Đảng bộ.

Đảng ủy đã kết hợp lồng ghép các chương trình từ thiện tại các địa phương có các dự án của Ban thực hiện. Năm 2022, Đảng bộ NPTPMB đã lãnh đạo chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên NPTPMB tổ chức chương trình thiện nguyện An sinh xã hội tại một số xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn của huyện Nậm nhùn, Lai châu.

Đảng ủy NPTPMB đã lãnh đạo chỉ đạo Đoàn Thanh niên NPTPMB tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn cấp trên, của NPTPMB và phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày Lễ, Tết, các sự kiện … ; Tuyên truyền, tổ chức kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2022); Tham gia các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 theo kế hoạch và phân công công việc của Đoàn cấp trên; Tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Ban Quản lý dự án truyền tải điện lần thứ I, nhiệm kỳ 2022-2024; Tổ chức Giải bóng đá “Tứ Hùng” chào mừng kỷ niệm 14 năm thành lập Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (1/7/2008 - 1/7/2022) và 2 năm thành lập Ban QLDA Truyền tải điện (1/6/2020-1/6/2022). Đảng ủy đã giao Đoàn thanh niên thực hiện công trình “Chỉnh lý hồ sơ tài liệu, giải pháp lưu trữ hồ sơ hiệu quả phục vụ công tác quản lý dự án của NPTPMB”.

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ đầu tư xây dựng

Năm 2022, công tác đầu tư các dự án lưới điện tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn, do trình tự thủ tục đầu tư xây dựng ngày càng phức tạp, hệ thống văn bản pháp luật chưa đồng bộ, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng tại các địa phương kéo dài, thiếu hụt và tăng giá các nguyên nhiên vật liệu... Đảng ủy NPTPMB đã tập trung lãnh đạo NPTPMB và các đơn vị đề ra giải pháp, đẩy nhanh tiến độ, và hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng.

Năm 2022 NPTPMB trình phê duyệt chủ trương đầu tư  được 07/12 dự án, khởi công được 12 dự án (gồm 07 dự án theo kế hoạch và 05 dự án ngoài kế hoạch EVN giao), đóng điện được 09 dự án/16 dự án kế hoạch EVN giao. Ngoài ra, còn hoàn thành/đóng điện 2 dự án khác ngoài kế hoạch. Không đóng điện theo Kế hoạch EVN giao 7 dự án: Lắp máy 2 TBA500kV Tây Hà Nội; Nâng công suất TBA 500kV Lai Châu; Lắp MBA220kV thứ 2 TBA220kV Thái Thụy; Lắp MBA 220kV thứ 3 TBA 220kV Nhà Bè; Lắp MBA220kV thứ 2 TBA220kV Bắc Kạn; Treo dây mạch 2 đường dây 220 kV Dốc Sỏi-Quảng Ngãi; Giải pháp đảm bảo yêu cầu về điện áp cho lưới truyền tải điện khu vực miền Bắc.

Đ/c Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo cấp trên

Đảng ủy NPTPMB luôn đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động. Chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Đảng về quản lý cán bộ, đảng viên. Đa số các chi bộ luôn thực hiện chế độ sinh hoạt đúng nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu; các chi bộ có tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với thực tế công tác.

Toàn Đảng bộ luôn thực hiện nghiêm túc, nền nếp nội dung tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt định kỳ. Cuối năm thực hiện đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên nghiêm túc theo quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy các cấp.

Năm 2022 Ban Quản lý dự án truyền tải điện có những thuận lợi, bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, thách thức đối với ngành điện nói chung và NPTPMB nói riêng. Được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ và chỉ đạo sâu sát của Tổng công ty và các Ban của Tổng công ty, NPTPMB đã thực hiện đóng điện thành công nhiều dự án góp phần chống quá tải nhiều khu vực trọng điểm.

Cá nhân NPTPMB nhận CSTĐ của UB QLVNN

Cá nhân NPTPMB nhận Bằng khen của UB QLVNN

Tập thể và cá nhân NPTPMB nhận giấy khen của EVNNPT

CBCNV NPTPMB nhận danh hiệu CSTĐ cơ sở EVNNPT

 

Phát huy kết quả đạt được, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2023

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Lê Phú - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc EVNNPT ghi nhận và đánh giá Đảng ủy và lãnh đạo NPTPMB đã bám sát chủ đề năm 2023 của EVN và EVNNPT và các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, NPTPMB tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, CNV khắc phục khó khăn, thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh thực hiện Văn hóa EVNNPT (trong đó chú trọng xây dựng và thực hiện văn hóa số) và công tác truyền thông trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt để nâng cao hiệu quả hoạt động của NPTPMB.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc của NPTPMB trong Chiến lược phát triển EVNNPT và các Chiến lược thành phần theo lộ trình.

Tập trung thực hiện các giải pháp để quản trị dòng tiền hiệu quả; đảm bảo thu xếp hiệu quả và đủ vốn cho công tác ĐTXD.

Tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin trong các hoạt động của NPTPMB và Tổng công ty. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác ĐTXD, quản lý: tài sản, VTTB.

Thực hiện quyết liệt các giải pháp để đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án ĐTXD theo kế hoạch.

Từ những khó khăn, thách thức nêu trên và thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đồng chí Phạm Lê Phú đề nghị Đảng ủy NPTPMB tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn với tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động ngay từ cơ sở để có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh, giữ vững đoàn kết trong Đảng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ; tập trung nâng cao chất lượng hoạt động cấp ủy. Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo về lý luận chính trị, công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Tăng cường số cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra. Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận để tạo sự đồng thuận của chính quyền, người dân địa phương trong công tác triển khai xây dựng dự án.

Lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới; tăng cường quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần, việc làm cho người lao động thực hiện các phong trào, công trình, phần việc thanh niên; phát hiện, lựa chọn Đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ cho Đảng bộ.

Tập trung lãnh đạo thực hiện các giải pháp, ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng và quản trị nội bộ để thực hiện tốt các nhiệm vụ năm chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; quan tâm, đảm bảo việc làm và đời sống cán bộ, nhân viên, người lao động.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy EVNNPT cũng yêu cầu Đảng ủy NPTPMB tiếp tục chỉ đạo xử lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy EVNNPT cũng như đảng ủy cấp trên đã chỉ ra trong các kết luận kiểm tra, giám sát đồng thời chủ động tự thực hiện công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn ngừa những nguy cơ, hạn chế năm 2023 và các năm tiếp theo.

Thay mặt BCH Đảng bộ NPTPMB, đồng chí Trần Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc NPTPMB khẳng định: Đảng ủy NPTPMB nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Tùng và các ý kiến tham luận tại Hội nghị để hoàn thiện các báo cáo của Đảng ủy và triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023.

Toàn thể CBCNV của NPTPMB chụp ảnh lưu niệm 

Công Duẩn

Tin đã đưa