EVNNPT khởi công Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250)MVA

Thứ ba, 22/11/2022 | 14:28 GMT+7
Ngày 22/11/2022, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các nhà thầu tổ chức khởi công dự án Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250)MVA

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 51 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án truyền tải điện thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án. Nhà thầu khảo sát và lập thiết kế xây dựng là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (PECC3). Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 4 (PECC4).

Dự án được thực hiện trong khuôn viên Trạm biến áp 220kV Đông Hà hiện hữu thuộc xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Dự án NCS TBA Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250)MVA cơ bản không thay đổi cấp điện áp, sơ đồ đấu nối, tự dùng, camera, nối đất, chống sét… hiện có của trạm. Chỉ thực hiện các hạng mục chính với quy mô Lắp đặt 01 máy biến áp 250MVA và các thiết bị, vật liệu có liên quan trọng trạm 220kV Đông Hà thay thế cho MBA-125MVA hiện có. Hoàn thiện hệ thống điều khiển - bảo vệ phù hợp với MBA thay mới. Cải tạo hệ thống PCCC phù hợp với quy mô MBA lắp mới.

Ông Nguyễn Quang Anh - Phó Giám đốc NPTPMB cho biết: Dự án sau khi hoàn thành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải của tỉnh Quảng Trị và vùng phụ cận. Góp phần giải phóng công suất nguồn năng lượng tái tạo của tỉnh Quảng Trị vào hệ thống điện quốc gia. Tăng cường ổn định, vận hành an toàn, linh hoạt trong lưới điện, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị;

Đồng thời hỗ trợ hệ thống truyền tải khu vực, tăng cường khả năng vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Phát triển bền vững, gắn kết giữa phát triển kinh tế với sử dụng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái. Phát triển kinh tế gắn với giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh Quốc gia.

Một số hình ảnh

Lễ khởi công Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250)MVA

ông Nguyễn Quang Anh - Phó Giám đốc NPTPMB phát biểu tại Lễ khởi công

Ông Nguyễn Đình Tiềm - Giám đốc Truyền tải điện Quảng Trị trực thuộc Truyền tải điện 2 phát biểu

Đại diện nhà thầu thi công

Toàn cảnh buổi Lễ khởi công Nâng công suất trạm biến áp 220kV Đông Hà từ 2x125MVA lên (125+250)MVA

Công Duẩn