Ban Quản lý dự án truyền tải điện đóng điện Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 Trạm biến áp 220kV Lưu Xá

Thứ bảy, 1/10/2022 | 14:34 GMT+7
Vào lúc 00 giờ 10 phút ngày 01/10/2022, Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 Trạm biến áp 220kV Lưu Xá

Dự án “Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 Trạm biến áp 220kV Lưu Xá” được thực hiện trong hàng rào Trạm biến áp 220kV Lưu Xá, thuộc địa phận thôn Hòa Bắc, xã Thịnh Ðức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 92 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư, NPTPMB quản lý dự án, Nhà thầu khảo sát xây dựng, tư vấn lập Thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán là Viện Năng lượng (IE). Nhà thầu tư vấn thẩm Tra thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán là Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1).

Hiện nay, trạm đang vận hành gồm 1 máy biến áp 220kV có quy mô công suất 1x250MVA, được liên kết với lưới điện 220kV qua ĐZ 220kV Thái Nguyên – Phú Bình. Trong dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 TBA 220kV Lưu Xá lên công suất (2x250)MVA được thực hiện trong hàng rào trạm biến áp.

Dự án có quy mô Lắp đặt 01 máy biến áp (MBA) AT2 220/110/22kV-250MVA. Lắp đặt 01 ngăn thiết bị lộ tổng 220kV MBA AT2 220/110/22kV-250MVA (F02). Lắp đặt 01 ngăn thiết bị liên lạc 220kV (F01). Lắp đặt 01 ngăn thiết bị lộ tổng 110kV MBA AT2 220/110/22kV-250MVA (E03). Lắp đặt 02 ngăn thiết bị lộ đường dây 110kV đi Núi Cốc (E13, E14). Thực hiện nối đất một đầu cực để chống quá điện áp và bọc cách điện các đầu cực phía 22kV. Đấu nối tiếp địa cho MBA AT2 và các thiết bị, cấu kiện lắp mới với hệ thống nối đất hiện có của trạm. Phần điện nhị thứ: Lắp đặt tủ điều khiển bảo vệ cho MBA AT2 220/110/22kV-250MVA. Lắp  đặt  tủ điều khiển  - bảo vệ cho  ngăn  lộ  tổng 220kV MBA AT2 220/110/22kV-250MVA. Lắp đặt tủ điều khiển - bảo vệ cho ngăn liên lạc 220kV. Lắp  đặt  tủ điều khiển  - bảo vệ cho  ngăn  lộ  tổng 110kV MBA AT2

220/110/22kV-250MVA. Lắp đặt tủ điều khiển - bảo vệ cho 02 ngăn đường dây đi Núi Cốc. Lắp đặt tủ đấu dây phục vụ đo đếm điện năng. Lắp đặt, bổ sung thiết bị phụ kiện, khai báo cấu hình bổ sung các ngăn lộ mới vào bộ bảo vệ so lệch thanh cái trung tâm phía 220kV loại 7SS85 hiện có. Lắp đặt, bổ sung thiết bị phụ kiện, khai báo cấu hình bổ sung các ngăn lộ mới vào bộ bảo vệ so lệch thanh cái trung tâm phía 110kV loại 7SS85 hiện có. Lắp mới các công tơ đo đếm điện năng. Khai báo, ghép nối các công tơ đo đếm điện năng vào hệ thống đo đếm xa hiện có của trạm. Khai báo bổ sung cấu hình của hệ thống điều khiển trạm, khai báo các thông số cho MBA và các ngăn mở rộng phía 220kV, 110kV vào hệ thống hiện có. Thiết kế, đấu nối sơ đồ điều khiển, bảo vệ, đo lường các phía 220kV, 110kV và MBA AT2 lắp mới phù hợp với hệ thống hiện trạng. Lắp đặt bổ sung, hoàn thiện mạch vận hành song song 2 máy biến áp.

Mục tiêu của dự án nhắm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Thái Nguyên nói riêng và hệ thống điện miền Bắc nói chung. Giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh chung cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tiếp nhận nguồn điện năng từ các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và hỗ trợ các trạm biến áp 220kV hiện có của khu vực. Tạo ra mối liên kết mạnh giữa các khu vực trong hệ thống điện, tăng cường độ vận hành an toàn và ổn định cho hệ thống điện Quốc gia.

Sau khoảng thời gian thi công, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại nhất là ảnh hưởng từ đại dịch covid-19, lực lượng các nhà thầu xây lắp, cung cấp thiết bị, tư vấn…, sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhân dân và chính quyền địa phương, của đơn vị quản lý vận hành, dự án đã về đích đúng tiến độ.

Ông Võ Lương Nhân, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án truyền tải điện, đồng thời là Giám đốc quản lý dự án cho biết ngay sau đóng điện, MBA AT1 trạm 220 kV Lưu Xá đã mang tải gần 100 MW. Hệ thống các thiết bị kèm theo hoạt động ổn định, bình thường. Đây là điều kiện để đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên và khu vực lân cận. Tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới truyền tải điện Quốc gia.

Một số hình ảnh

Hệ thống PCCC chuẩn bị đóng điện

Xe cứu hỏa phục vụ công tác đóng điện

Họp hội đồng nghiệm thu 

Hội đồng nghiệm thu chỉ đạo trong công tác đóng điện

Đóng điện thành công

Công Duẩn