Khóa đào tạo “Bồi huấn nghiệp vụ, chuyên môn quản lý công tác thi công và tham gia giám sát dự án Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì”

Thứ hai, 19/12/2022 | 15:48 GMT+7
Ngày 15/12/2022 Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) đã tổ chức Khóa đào tạo “Bồi huấn nghiệp vụ, chuyên môn quản lý công tác thi công và tham gia giám sát dự án Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì” nhằm nâng cao công tác quản lý nghiệp vụ, chuyên môn quản lý công tác thi công và tham gia giám sát dự án Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì

Khóa đào tạo trên giúp học viên xây dựng các nội dung cơ bản của các bước trong quá trình giám sát thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án; hướng dẫn và giám sát quy trình thay dây siêu nhiệt đối các dự án Nâng khả năng tải đường dây.  Tham gia giám sát thi công dự án Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Sơn La - Việt Trì.

Giảng viên là chuyên gia đào tạo giảng dạy về các lĩnh vực theo yêu cầu; hỗ trợ tư vấn, giải đáp và chia sẻ kinh nghiệm thực tế áp dụng vào thực tiễn trong quá trình giảng dạy.

Khóa đào tạo giới thiệu các văn bản pháp luật liên quan đến công tác đầu tư xây dựng. Trình tự các bước thực hiện công tác thi công từ quản lý tổng tiến độ thi công đến công tác giám sát, cập nhật nhật ký thi công và biên bản nghiệm thu điện tử theo quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của EVN. Hiểu được cách giám sát thi công thay dây siêu nhiệt (ACCC). Sử dụng các kiến thức, kỹ năng nhằm đảm bảo thực hiện quản lý thi công dự án đúng trình tự quy định pháp luật.

Đối với EVNNPT nói chung và NPTPMB nói riêng, quy trình thay dây siêu nhiệt đối các dự án giúp quá trình giám sát thi công đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án góp phần tăng năng suất lao động./.

Một số hình ảnh

Toàn cảnh lớp học

Hiện trường Thay dây siêu nhiệt khoảng néo 04-05 đường dây 220kV Sơn La - Việt Trì

Công Duẩn