Ban Quản lý dự án truyền tải điện khởi công dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn

Thứ tư, 10/5/2023 | 10:32 GMT+7
Sáng ngày 10/5/2023 tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn, Ban Quản lý dự án truyền tải điện đã tổ chức lễ khởi công dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

Toàn cảnh lễ khởi công công trình Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn.

Dự án thuộc công trình năng lượng cấp I nhóm C, thực hiện tại Trạm 220kV Bắc Kạn thuộc thôn Khuổi Thiệu, xã Hà Vị, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn. Dự án có tổng mức đầu tư được duyệt trên 77 tỷ đồng do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý dự án truyền tải điện (NPTPMB) trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

Quy mô đầu tư xây dựng bao gồm: Lắp đặt bổ sung 01 MBA AT2 MBA 220/110/22kV; công suất 250/250/50MVA. Nâng công suất trạm lên (125+250) MVA; lắp đặt bổ sung 01 ngăn lộ tổng 220kV MBA AT2; lắp đặt bổ sung 01 ngăn lộ tổng 110 kV MBA AT2; lắp đặt bổ sung 01 ngăn xuất tuyến đường dây 110kV đi TBA 110kV Na Rì; trang bị thiết bị điều khiển - bảo vệ, đo lường, SCADA cho các thiết bị lắp mới.

Ông Võ Lương Nhân - Phó Giám đốc NPTPMB cùng đại diện các bên tham gia lễ khởi công.

Ban Quản lý dự án truyền tải điện đã yêu cầu và giao nhiệm vụ cho các nhà thầu thi công của dự án nghiêm túc thực hiện các điều khoản đã cam kết, đảm bảo công trình hoàn thành đúng tiến độ đề ra với chất lượng tốt nhất sau khi cải tạo.

Dự án Lắp máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp 220kV Bắc Kạn đi vào hoạt động sẽ góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài, tin cậy cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn và khu vực lân cận, tăng cường độ tin cậy, khả năng truyền tải của lưới điện cũng như giảm tổn thất điện năng trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Công Duẩn

Tin đã đưa