Thời sự - Văn hóa - Thể thao

Những thay đổi về đấu thầu qua mạng

Thứ hai, 25/7/2022 | 13:40 GMT+7
(LSVN) - Mới đây, Bộ KH&ĐT đã ban hành Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Theo đó, nội dung tại Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT này đã có một số thay đổi về thông tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng.

 Ảnh minh họa.

Thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Cụ thể, căn cứ Điều 12, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT quy định về thông tin về dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

- Thời gian đăng tải:

Thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) đăng tải trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Thông tin cơ bản về dự án được đăng tải đồng thời với kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Tài liệu đính kèm:

Chủ đầu tư (đối với dự án đầu tư phát triển), bên mời thầu (đối với mua sắm thường xuyên) phải đính kèm Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong quá trình đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

- Dự toán của gói thầu:

Việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc dự án được thực hiện trên cơ sở kế hoạch bố trí vốn cho cả dự án, không bắt buộc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch vốn của từng năm.

So với Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, phải cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán trên Hệ thống.

Kết quả lựa chọn nhà thầu

Kết quả lựa chọn nhà thầu được quy định tại Điều 19, Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT như sau:

- Thời gian đăng tải:

Bên mời thầu đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống trong vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Tài liệu đính kèm, bao gồm: 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

+ Báo cáo đánh giá E-HSDT đối với lựa chọn nhà thầu qua mạng (đăng tải báo cáo đánh giá tổng hợp, không kèm theo các phiếu chấm của thành viên trong tổ chuyên gia);

+ Trường hợp dự toán của gói thầu được duyệt trong quá trình phát hành E-HSMT hoặc khi xử lý tình huống theo khoản 8, Điều 117 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP mà kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được đăng tải thì bên mời thầu cập nhật dự toán và đính kèm Quyết định phê duyệt dự toán.

- Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa phải công khai chi tiết thông tin về các hạng mục hàng hóa trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu.

So với Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT, quy định rõ các nội dung phải công khai trúng thầu bao gồm danh mục hàng hóa, ký mã hiệu, mô tả hàng hóa, xuất xứ, khối lượng, đơn giá trúng thầu.

Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 01/8/2022.

 

VŨ QUÝ

(Nguồn: https://lsvn.vn/)